Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишкек шаардык кеңештин 2016-жылдын 23-мартындагы

№ 177 “Бишкек шаарынын 2016-жылга бюджетин бекитүү

жана 2017-2018-жылдарга болжолу жөнүндө” токтомуна

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

 

       Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” мыйзамын жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Бишкек шаардык кеңештин “2016-жылдын 23-мартындагы № 177 “Бишкек шаарынын 2016-жылга бюджетин бекитүү жана 2017-2018-жылдарга болжолу жөнүндө” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) 1-пунктундагы8 505 084,4”, “4 860 284,1”, “931 746,4”, “931 610,6”, “821 580,3”, “959 863,0” деген цифралар тийиштүү түрдө “8 577 502,7”, “4 920 911,9”, “934 777,9”, “932 671,4”, “825 682,5”, “963 459,0” деген цифраларга алмаштырылсын;

2) “Бишкек шаарынын 2016-жылга бюджетинин киреше бөлүгү” 1,     1-1, 1-2, 1-3 тиркемелери бул токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3 тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин;

3) “Бишкек шаарынын 2016-жылга  бюджетинин чыгаша бөлүгү” 2,    2-1 тиркемелери бул токтомдун 2, 2-1 тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин.

2. 8-пункттун 6-абзацындагы «2016-жылдын 1-июлунан тартып башка мүлктү ижаралоо үчүн акы - 100% Бишкек шаарынын административдик райондоруна. Ошону  менен бирге жергиликтүү бюджеттин көлөмү (атайын каражаттарды эсепке алуусуз) бекитилген сумманын чектеринде калтырылсын» деген сөздөр алынып салынсын.

3. 16-пункттун 1-кичи пункту алып салынсын.

4. 16-пункттун 6-кичи пунктундагы «2016-жылдын 1-июлуна чейин» деген сөздөр алып салынсын.

5. 16-пункттун 7-кичи пунктундагы «2016-жылдын 1-июлуна чейин» деген сөздөр алып салынсын.

6. 24-пунктка төмөнкү мазмундагы 24-пунктча кошулсун:

“24) Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын кабыл алуу-бөлүштүрүү пунктунун имаратынын ремонтуна 3000,0 миң сом суммада каражат тапсын”.

7. 25-1 пунктундагы “2016-жылдын 1-июлунан тартып башка мүлктү ижаралоо үчүн акыдан түшүүчү” деген сөздөр “шаардык бюджеттенө өткөрүлүп берилүүчү” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

8. Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык бекитилсин.

9. Бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдардын негизги топтору, кичи топтору боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр ушул токтомдун 4-тиркемесине ылайык бекитилсин.

10. 6-тиркеме ушул токтомдун 5-тиркемеси менен толукталсын.

11. 7-тиркеме ушул токтомдун 6-тиркемеси менен толукталсын.

12. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин экономика, бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына (Ж. Ж. Алымов) жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Э. З. Зарлыковго жүктөлсүн.

 

 

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                                  К. Б. Музуралиев

 

                           Бишкек шаардык кеңештин 
                           2017 -жылдын "__" _________ 
                           № ____ токтомуна 1 - тиркеме 
               
    2016 - ЖЫЛГА БИШКЕК ШААРЫНЫН БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ          
                   (миң сом) 
№ к/к Кирешелердин аталышы  Бардыгы   Шаардык   Ленин   Октябрь   Биринчи май   Свердлов 
 бюджет   району   району   району   району 
1 Салык агенти тарабынан төлөөнүүчү киреше салыгы          2 538 300,0          1 266 547,2        332 849,9        355 783,1        320 306,7        262 813,1  
2 Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык             154 381,1             109 210,8            9 364,4          17 146,5            6 040,9          12 618,5  
3 Патенттин негизиндеги салык         1 337 320,4             924 761,8          58 842,6          83 862,9          33 090,5        236 762,6  
4 Кыймылсыз мүлккө салык            437 589,1             312 475,0          30 238,5          35 795,5          17 621,8          41 458,3  
5 Кыймылдуу мүлккө салык            285 000,0             200 480,7          28 241,3          25 465,9            8 760,8          22 051,3  
6 Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы               38 268,1               27 244,9            4 779,5            2 231,9            1 250,7            2 761,1  
7 Айыл чарба эмес багытындагы жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы            129 524,6               90 840,7            8 114,0          10 404,1            4 121,0          16 044,8  
8 Сатуудан салык         2 855 566,2          1 441 347,2        400 793,7        329 940,8        371 869,2        311 615,3  
9 Роялтилер                9 789,2                 2 304,0                   9,0            7 367,8                 35,2                 73,2  
10 Жер ижарасы үчүн акы             300 000,0             300 000,0          
11 Мүлк ижарасы үчүн акы            100 000,0             100 000,0          
12 Башка мүлк ижарасы үчүн акы                           -                            -                       -                       -                       -                       -  
13 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым              25 982,0               19 109,2            1 616,9            2 066,8            1 423,7            1 765,4  
14 Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым              60 000,0               41 904,3            5 930,6            5 197,1            1 644,0            5 324,0  
15 Административдик айыптар              30 660,0               23 291,6            1 152,4            1 394,4            2 245,9            2 575,7  
16 Башка салыктык эмес кирешелер                1 071,8                 1 071,8          
## Бардык кирешелер         8 303 452,5          4 860 589,2        881 932,8        876 656,8        768 410,4        915 863,3  
17 Атайын каражаттар            208 939,8               54 132,3          37 457,7          45 213,8          37 869,2          34 266,8  
18 Республикалык бюджеттен өткөрүлүп берилүүчү каражаттар              65 110,4               52 951,0            3 545,7            2 156,6            2 884,4            3 572,7  
19 Өз ара эсептешүү боюнча алынуучу каражаттар                           -   -           46 760,6          11 841,7            8 644,2          16 518,5            9 756,2  
  Бишкек шаары боюнча бардыгы         8 577 502,7          4 920 911,9        934 777,9        932 671,4        825 682,5        963 459,0  
               
Бишкек шаардык кеңештин            
аппарат жетекчисинин             
милдетин убактылуу аткаруучу         Р. К. Садыралиев  

 

 

 

 

 

                     Бишкек шаардык кеңештин 
                     2017 - жылдын "__" _________ 
                     № ____ токтомуна 1-1- тиркеме 
         
2016 - 2018 ЖЫЛДАРГА БИШКЕК ШААРЫНЫН БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ
              (миң сом) 
№ к/к Кирешелердин аталышы  2016 жылга   2017 жылга   2018 жылга 
 болжол   болжол 
1 2 3 4 5
1 Салык агенти тарабынан төлөөнүүчү киреше салыгы            2 538 300,0           2 589 066,0             2 754 766,2  
2 Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык               154 381,1              164 107,1                174 610,0  
3 Патенттин негизиндеги салык           1 337 320,4           1 421 571,6             1 512 552,2  
4 Кыймылсыз мүлккө салык              437 589,1              446 340,9                455 267,7  
5 Кыймылдуу мүлккө салык              285 000,0              302 955,0                322 344,1  
6 Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы                 38 268,1                38 268,1                  38 268,1  
7 Айыл чарба эмес багытындагы жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы              129 524,6              129 524,6                129 524,6  
8 Сатуудан салык           2 855 566,2           3 036 606,2             3 230 949,0  
9 Роялтилер                  9 789,2                14 985,0                  15 944,0  
10 Жер ижарасы үчүн акы               300 000,0              350 000,0                370 000,0  
11 Мүлк ижарасы үчүн акы              100 000,0              150 000,0                180 000,0  
12 Башка мүлк ижарасы үчүн акы                             -      
13 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым                25 982,0                26 501,6                  28 197,7  
14 Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым                60 000,0                60 000,0                  60 000,0  
15 Административдик айыптар                30 660,0                30 660,0                  30 660,0  
16 Башка салыктык эмес кирешелер                  1 071,8      
  Бардык кирешелер         8 303 452,5        8 760 586,1           9 303 083,6  
17 Атайын каражаттар              208 939,8              192 809,5                192 809,5  
18 Республикалык бюджеттен өткөрүлүп берилүүчү каражаттар                65 110,4      
19 Өз ара эсептешүү боюнча алынуучу каражаттар                             -      
  Бишкек шаары боюнча бардыгы         8 577 502,7        8 953 395,6           9 495 893,1  
         
Бишкек шаардык кеңештин      
аппарат жетекчисинин       
милдетин убактылуу аткаруучу     Р. К. Садыралиев

 

 

                                           Бишкек шаардык кеңештин   
                                             2017-жылдын "__" _________   
                                             № ____ токтомуна 1-2 - тиркеме   
          2016 - ЖЫЛГА БИШКЕК ШААРЫНЫН БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ                        
                                        (миң сом) 
№ к/к Кирешелердин аталышы  2016 жылга   Ленин   Октябрь   Биринчи май   Свердлов 
 району   району   району   району 
 Бардыгы   МСК   МСК ИСТКБ   МСК ЭЭА   Бардыгы   МСК   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСК   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСК   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСК   МСК ИСТКБ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Салык агенти тарабынан төлөөнүүчү киреше салыгы  2 538 300,0 1 540 484,3 970 690,4 27 125,3 543 872,4 321 861,6 222 010,8 460 858,9 299 399,3 161 459,6 1 119 953,6 698 320,0 421 633,6 386 489,8 220 903,4 165 586,4
2 Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык  154 381,1 154 381,1     30 602,5 30 602,5   44 421,1 44 421,1   42 244,3 42 244,3   37 113,2 37 113,2  
3 Патенттин негизиндеги салык 1 337 320,4 1 337 320,4     192 296,2 192 296,2   217 261,2 217 261,2   231 402,3 231 402,3   696 360,7 696 360,7  
4 Кыймылсыз мүлккө салык 437 589,1 357 769,7 78 949,0 870,4 98 818,5 78 758,7 20 059,8 92 734,3 83 564,1 9 170,2 123 229,9 95 429,0 27 800,9 121 936,0 100 017,9 21 918,1
5 Кыймылдуу мүлккө салык 285 000,0 249 211,3 35 175,2 613,5 92 291,7 65 822,9 26 468,8 65 973,7 63 028,7 2 945,0 61 264,3 58 038,9 3 225,4 64 856,8 62 320,8 2 536,0
6 Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы  38 268,1 38 268,1     15 619,2 15 619,2   5 782,1 5 782,1   8 746,0 8 746,0   8 120,8 8 120,8  
7 Айыл чарба эмес багытындагы жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы 129 524,6 106 664,8 22 813,5 46,3 26 516,4 20 104,2 6 412,2 26 953,7 24 240,1 2 713,6 28 817,6 20 741,7 8 075,9 47 190,6 41 578,8 5 611,8
8 Сатуудан салык 2 855 566,2 1 322 166,2 1 518 609,4 14 790,6 654 891,6 367 793,1 287 098,5 427 384,5 291 951,7 135 432,8 1 300 241,8 356 286,9 943 954,9 458 257,7 306 134,5 152 123,2
9 Роялтилер 9 789,2 202,9 9 586,3   14,7 14,7   9 543,8 34,8 9 509,0 123,0 46,2 76,8 107,7 107,2 0,5
10 Жер ижарасы үчүн акы  300 000,0                              
11 Мүлк ижарасы үчүн акы 100 000,0                              
12 Башка мүлк ижарасы үчүн акы                                
13 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 25 982,0 20 171,4 5 614,7 195,9 5 283,9 3 692,2 1 591,7 5 354,5 4 264,5 1 090,0 9 955,4 8 256,3 1 699,1 5 192,3 3 958,4 1 233,9
14 Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым 60 000,0       19 380,9     13 464,1     11 496,3     15 658,7    
15 Административдик айыптар 30 660,0       3 766,0     3 612,5     15 705,9     7 575,6    
16 Башка салыктык эмес кирешелер 1 071,8                              
  Бардык кирешелер 8 303 452,5 5 126 640,2 2 641 438,5 43 642,0 1 683 354,0 1 096 565,3 563 641,8 1 373 344,4 1 033 947,6 322 320,2 2 953 180,4 1 519 511,6 1 406 466,6 1 848 859,9 1 476 615,7 349 009,9
17 Атайын каражаттар 208 939,8                              
18 Республикалык бюджеттен өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 65 110,4                              
19 Өз ара эсептешүү боюнча алынуучу каражаттар                                
  Бишкек шаары боюнча бардыгы 8 577 502,7 5 126 640,2 2 641 438,5 43 642,0 1 683 354,0 1 096 565,3 563 641,8 1 373 344,4 1 033 947,6 322 320,2 2 953 180,4 1 519 511,6 1 406 466,6 1 848 859,9 1 476 615,7 349 009,9
                                   
Бишкек шаардык кеңештин                                
аппарат жетекчисинин                                 
милдетин убактылуу аткаруучу           Р. К. Садыралиев                    

 

 

                                           Бишкек шаардык кеңештин   
                                             2017-жылдын "__" _________   
                                             № ____ токтомуна 1-3 - тиркеме   
    2016-ЖЫЛГА БИШКЕК ШААРЫНЫН БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ. КОНТИНГЕНТ                  
                                        (миң сом) 
№ к/к Кирешелердин аталышы  2016 жылга   Ленин   Октябрь   Биринчи май   Свердлов 
 району   району   району   району 
 Бардыгы   МСК   МСК ИСТКБ   МСК ЭЭА   Бардыгы   МСК   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСК   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСК   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСК   МСК ИСТКБ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Салык агенти тарабынан төлөөнүүчү киреше салыгы  5 076 600,0 3 080 968,6 1 941 380,8 54 250,6 1 087 744,8 643 723,2 444 021,6 921 717,8 598 798,6 322 919,2 2 239 907,2 1 396 640,0 843 267,2 772 979,6 441 806,8 331 172,8
2 Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык  154 381,1 154 381,1     30 602,5 30 602,5   44 421,1 44 421,1   42 244,3 42 244,3   37 113,2 37 113,2  
3 Патенттин негизиндеги салык 1 337 320,4 1 337 320,4     192 296,2 192 296,2   217 261,2 217 261,2   231 402,3 231 402,3   696 360,7 696 360,7  
4 Кыймылсыз мүлккө салык 437 589,1 357 769,7 78 949,0 870,4 98 818,5 78 758,7 20 059,8 92 734,3 83 564,1 9 170,2 123 229,9 95 429,0 27 800,9 121 936,0 100 017,9 21 918,1
5 Кыймылдуу мүлккө салык 285 000,0 249 211,3 35 175,2 613,5 92 291,7 65 822,9 26 468,8 65 973,7 63 028,7 2 945,0 61 264,3 58 038,9 3 225,4 64 856,8 62 320,8 2 536,0
6 Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы  38 268,1 38 268,1     15 619,2 15 619,2   5 782,1 5 782,1   8 746,0 8 746,0   8 120,8 8 120,8  
7 Айыл чарба эмес багытындагы жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы 129 524,6 106 664,8 22 813,5 46,3 26 516,4 20 104,2 6 412,2 26 953,7 24 240,1 2 713,6 28 817,6 20 741,7 8 075,9 47 190,6 41 578,8 5 611,8
8 Сатуудан салык 5 711 132,4 2 644 332,4 3 037 218,8 29 581,2 1 309 783,2 735 586,2 574 197,0 854 769,0 583 903,4 270 865,6 2 600 483,6 712 573,8 1 887 909,8 916 515,4 612 269,0 304 246,4
9 Роялтилер 19 578,4 405,8 19 172,6   29,4 29,4   19 087,6 69,6 19 018,0 246,0 92,4 153,6 215,4 214,4 1,0
10 Жер ижарасы үчүн акы  300 000,0                              
11 Мүлк ижарасы үчүн акы 100 000,0                              
12 Башка мүлк ижарасы үчүн акы                                
13 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 25 982,0 20 171,4 5 614,7 195,9 5 283,9 3 692,2 1 591,7 5 354,5 4 264,5 1 090,0 9 955,4 8 256,3 1 699,1 5 192,3 3 958,4 1 233,9
14 Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым 60 000,0       19 380,9     13 464,1     11 496,3     15 658,7    
15 Административдик айыптар 30 660,0       3 766,0     3 612,5     15 705,9     7 575,6    
16 Башка салыктык эмес кирешелер 1 071,8                              
  Бардык кирешелер 13 707 107,9 7 989 493,6 5 140 324,6 85 557,9 2 882 132,7 1 786 234,7 1 072 751,1 2 271 131,6 1 625 333,4 628 721,6 5 373 498,8 2 574 164,7 2 772 131,9 2 693 715,1 2 003 760,8 666 720,0
17 Атайын каражаттар 208 939,8                              
18 Республикалык бюджеттен өткөрүлүп берилүүчү каражаттар 65 110,4                              
19 Өз ара эсептешүү боюнча алынуучу каражаттар                                
  Бишкек шаары боюнча бардыгы 13 981 158,1 7 989 493,6 5 140 324,6 85 557,9 2 882 132,7 1 786 234,7 1 072 751,1 2 271 131,6 1 625 333,4 628 721,6 5 373 498,8 2 574 164,7 2 772 131,9 2 693 715,1 2 003 760,8 666 720,0
                                   
Бишкек шаардык кеңештин                                
аппарат жетекчисинин                                 
милдетин убактылуу аткаруучу           Р. К. Садыралиев                    

 

                                                 Бишкек шаардык кеңештин 
                                                   2017-жылдын "_____" __________ 
                                                   № ___ токтомуна 2 - тиркеме 
                                       
      2016-ЖЫЛГА БИШКЕК ШААРЫНЫН  БЮДЖЕТИНИН ЧЫГАША БӨЛҮГҮ                        
                                      (миң сом)
№ к/к                     анын ичинде                
  Бардыгы анын ичинде шаардык анын ичинде   Ленин анын ичинде Октябрь анын ичинде Биринчи май анын ичинде Свердлов анын ичинде
    бюджет атайын каражаттар бюджет бюджет атайын каражаттар району бюджет атайын каражаттар району бюджет атайын каражаттар району бюджет атайын каражаттар району бюджет атайын каражаттар
1 2 3     4     5     6     7     8    
  БАРДЫГЫ Бишкек шаары боюнча:        8 577 502,7            8 368 562,9        208 939,8          4 920 911,9          4 866 779,6          54 132,3          934 777,9        897 320,2        37 457,7            932 671,4          887 457,6         45 213,8             825 682,5          787 813,3           37 869,2              963 459,0             929 192,2         34 266,8  
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар           468 384,4               466 357,3            2 027,1             285 805,1             284 405,1            1 400,0            43 817,2          43 496,2             321,0              39 952,9            39 813,1              139,8               61 588,1            61 576,2                  11,9                37 221,1               37 066,7              154,4  
  Резервдик фонд             72 100,0                 72 100,0                     -                 48 100,0               48 100,0                6 000,0            6 000,0                  6 000,0              6 000,0                   6 000,0              6 000,0                    6 000,0                 6 000,0    
702 Коргоо             14 488,6                 14 488,6                     -                   4 169,7                 4 169,7                3 007,7            3 007,7                  2 453,8              2 453,8                   1 938,6              1 938,6                    2 918,8                 2 918,8    
703 Коомдук тартип жана коопсуздук             25 000,0                 25 000,0                     -                 25 000,0               25 000,0                         -                              -                                -                                -        
704 Экономикалык маселелер           308 470,6               308 458,6                 12,0             306 527,6             306 515,6                 12,0                       -                              -                       1 943,0              1 943,0                            -        
  анын ичинде:                        -                              -                       -                           -                             -                              -                                -                                -        
* Транспорт           280 427,5               280 415,5                 12,0             280 427,5             280 415,5                 12,0                       -                              -                                -                                -        
705 Айлана чөйрөнү коргоо                                                     300,0                      300,0                     -                      300,0                    300,0                         -                              -                                -                                -        
706 Турак жай жана коммуналдык кызматтар - анын ичинде:        3 309 045,1            3 283 817,4          25 227,7          3 214 769,7          3 189 642,0          25 127,7            18 480,9          18 480,9                23 759,5            23 759,5                 25 395,5            25 295,5                100,0                26 639,5               26 639,5    
* Капиталдык салымдар           974 167,0               974 167,0                     -               974 167,0             974 167,0                         -                              -                                -                                -        
707 Саламаттык сактоо           294 049,1               283 883,1          10 166,0             293 949,1             283 783,1          10 166,0                 100,0               100,0                          -                                -                                -        
708 Эс алуу, маданият жана дин           302 710,7               299 524,8            3 185,9             199 889,6             196 703,7            3 185,9            30 114,8          30 114,8                28 516,3            28 516,3                 23 507,0            23 507,0                  20 683,0               20 683,0    
709 Билим берүү         3 455 616,5            3 287 744,4        167 872,1             446 291,2             432 250,5          14 040,7          776 265,1        739 188,4        37 076,7            783 223,6          738 188,6         45 035,0             625 854,5          588 247,2           37 607,3              823 982,1             789 869,7         34 112,4  
710 Социалдык коргоо - анын ичинде:           327 337,7               326 888,7               449,0               96 109,9               95 909,9               200,0            56 992,2          56 932,2               60,0              48 765,3            48 726,3                39,0               79 455,8            79 305,8                150,0                46 014,5               46 014,5    
* Даректүү социалдык жардам           204 942,6               204 942,6                     -                 65 587,2               65 587,2              35 486,7          35 486,7                35 362,6            35 362,6                 34 726,7            34 726,7                  33 779,4               33 779,4    
                                       
Бишкек шаардык кеңештин                                    
аппарат жетекчисинин                                     
милдетин убактылуу аткаруучу           Р. К. Садыралиев                        

 

     Бишкек шаардык кеңештин 
       2017-жылдын "_____" __________   
       № ___ токтомуна 2-1 - тиркеме   
         
 БИШКЕК ШААРЫНЫН 2016-2018-ЖЫЛДАРГА БЮДЖЕТИНИН ЧЫГАША БӨЛҮГҮ 
        (миң сом)
№ к/к   2016-жылга 2017-жылга болжол 2018-жылга болжол
 
 
1 2 3 4 5
  БАРДЫГЫ Бишкек шаары боюнча:     8 577 502,7        8 953 395,6         9 495 893,1  
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар        468 384,4           609 920,7            609 920,7  
  Резервдик фонд          72 100,0             80 700,0              89 700,0  
702 Коргоо          14 488,6             14 352,5              14 352,5  
703 Коомдук тартип жана коопсуздук          25 000,0             25 000,0              25 000,0  
704 Экономикалык маселелер        308 470,6           306 508,5            306 508,5  
  анын ичинде:                     -        
* Транспорт        280 427,5           236 665,2            236 665,2  
705 Айлана чөйрөнү коргоо                                                  300,0                  300,0                   300,0  
706 Турак жай жана коммуналдык кызматтар - анын ичинде:     3 309 045,1        3 520 335,6         4 054 855,3  
* Капиталдык салымдар        974 167,0        1 612 803,0         2 147 322,7  
707 Саламаттык сактоо        294 049,1           292 481,3            292 481,3  
708 Эс алуу, маданият жана дин        302 710,7           315 093,4            315 093,4  
709 Билим берүү      3 455 616,5        3 464 141,6         3 463 119,4  
710 Социалдык коргоо - анын ичинде:        327 337,7           324 562,0            324 562,0  
* Даректүү социалдык жардам        204 942,6           202 200,4            202 200,4  
         8 967 076,00     10 172 969,00  
Бишкек шаардык кеңештин      
аппарат жетекчисинин       
милдетин убактылуу аткаруучу     Р. К. Садыралиев

 

 

           Бишкек шаардык кеңештин   
             2017 -жылдын "__" _________   
             № ____ токтомуна 3 - тиркеме   
               
       2016-ЖЫЛГА БЮДЖЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРДИН АТАЙЫН КАРАЖАТТАР БОЮНЧА ѲЗГѲРТΥЛГѲН КѲРСѲТКҮЧТѲРΥ
              (миң сом)
  Аталышы Бардыгы Шаардык Ленин Октябрь Биринчи май Свердлов
      бюджет району району району району
  Кирешелердин бардыгы, анын ичинде: 7 307,9 7 307,9 0,0 0,0 0,0 0,0
14231 Медициналык кызмат көрсөтүүлөр -430,0 -430,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14231700 Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды даярдоо акысы -430,0 -430,0        
14232 Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 209,0 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14232900 Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы 209,0 209,0        
14238 Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү үчүн акы төлөө 7 528,9 7 528,9        
               
  Чыгашалардын бардыгы, анын ичинде: 7 307,9 7 307,9 0,0 0,0 0,0 0,0
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар 0,0          
702 Коргоо 0,0          
703 Коомдук тартип жана коопсуздук 0,0          
704 Экономикалык маселелер 0,0          
706 Турак жай жана коммуналдык кызматтар 7 528,9 7 528,9        
707 Саламаттык сактоо -430,0 -430,0        
708 Эс алуу, маданият жана дин 0,0          
709 Билим берүү 209,0 209,0        
710 Социалдык коргоо 0,0          
               
Бишкек шаардык кеңештин            
аппарат жетекчисинин             
милдетин убактылуу аткаруучу     Р. К. Садыралиев      

 

 

                 Бишкек шаардык кеңештин 
                   2017-жылдын "_____" __________     
                   № ___  токтомуна 4 - тиркеме     
                       
   2016-ЖЫЛГА БИШКЕК ШААРЫНЫН  БЮДЖЕТИ БОЮНЧА ӨЗГӨРТҮЛГӨН КӨРСӨТКҮЧТӨР        
                      (миң сом)
Чыгашалардын аталышы Бардыгы Жалпы багыттагы  мамлекет- тик кызмат-тар Коргоо Коомдук тартип жана коопсуздук Экономи-калык маселелер Айлана-чөйрөнү коргоо Турак жай жана коммунал-дык кызматтар Саламат- тык сактоо Эс алуу, маданият жана дин Билим берүү Социалдык коргоо
    701-б. 702-б. 703-б. 704-б. 705-б. 706-б. 707-б. 708-б. 709-б. 710-б.
ШААРДЫК БЮДЖЕТ 53 319,9 -75 993,9 0,0 0,0 16 961,3 0,0 98 995,3 1 897,8 -543,8 12 003,2 0,0
Дене тарбия жана спорт башкармалыгы                      
22111 "Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары" статьясы боюнча 543,8  миң сом суммага чыгашалардын азайышы -543,8               -543,8    
Дем берүүчү гранттар                      
22154900 "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" статьясы боюнча 2388,7 миң сом суммага чыгашалардын азайышы -2 388,7       -2 388,7            
Ссудаларды жабуу                      
25111100 ""Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" статьясы боюнча 24400,3 миң сом суммага  чыгашалардын азайышы -24 400,3       -24 400,3            
Жекеме жеке спорт боюнча ОРУАСМ                      
2111 "Маяна" статьясы боюнча 96,6 миң сом суммасына, 2121 "Социалдык фондго төгүмдөр" статьясы боюнча 16,6 миң сом суммага чыгашалардын азайышы, 22211100 "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" статьясы боюнча 50,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү -63,2                 -63,2  
Шахмат боюнча БөСМ                      
2111 "Маяна" статьясы боюнча 483,4 миң сом суммага, 2121 "Социалдык фондго төгүмдөр" статьясы боюнча 83,4 миң сом суммага, 2212 "Байланыш кызматын көрсөтүү" статьясы боюнча 1,2 миң сом суммага, 22154900 "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" статьясы боюнча 50,0 миң сом суммага, 22221200 "Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу" статьясы боюнча 4,0 миң сом суммага,  31123210 "Эмерек сатып алуу" статьясы боюнча 20,0 миң сом суммага, 31123230 "Компьютердик жабдууларды сатып алуу" статьясы боюнча 15,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү. 657,0                 657,0  
№ 1 интернат-гимназиясы                      
22211100 "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар"  статьясы боюнча 802,8 миң сом суммага, 33123290 "Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу"статьясы боюнча 320,0  миң сом суммага чыгашалардын   көбөйүшү 1 122,8                 1 122,8  
Балдарды социалдык адаптациялоо борбору                      
22112 "Чет өлкөгө  иш-сапарына чыгашалар" статьясы боюнча 60,0  миң сом суммага, 31123230 "Компьютердик жабдууларды сатып алуу" статьясы боюнча 204,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү. 264,0                 264,0  
Бишкек шаарынын жергиликтүү  бюджетинин киреше башкармалыгы                      
2111 "Маяна" статьясы боюнча 862,9  миң сом суммага, 2121 "Социалдык фондго төгүмдөр" статьясы боюнча 148,8 миң сом суммага, 2212 "Байланыш кызматын көрсөтүү" статьясы боюнча 47,0 миң сом суммага, 2214 "Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр" статьясы боюнча 22,7 миң сом суммага, 22151400 "Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары" статьясы боюнча 6,0 миң сом суммага,  22152100 "Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы" статьясы боюнча 4,0 миң сом суммага, 22154900 "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү" статьясы боюнча 129,0 миң сом суммага, 22211100 "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" статьясы боюнча 99,0 миң сом суммага, 22221200 "Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу" статьясы боюнча 64,0 миң сом суммага, 31123210 "Эмерек сатып алуу" статьясы боюнча 748,5 миң сом суммага, 31123220 "Офистик жабдууларды сатып алуу" статьясы боюнча 470,0 миң сом суммага, 31123230 "Компьютердик жабдууларды сатып алуу" статьясы боюнча 738,0 миң сом суммага, 31123290 "Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу" статьясы боюнча 30,0 миң сом  суммага чыгашалардын көбөйүшү. 3 369,9 3 369,9                  
"Бишкек троллейбус башкармалыгы" коммуналдык ишканасы                      
25111100 "Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" статьясы боюнча  6500,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү 6 500,0       6 500,0            
"Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы" муниципалдык ишканасы                      
33142210 "Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу" статьясы боюнча 2750,3 миң сом суммага чыгашалардын азайышы, 25111100 "Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" статьясы боюнча 37250,3 миң сом суммага    чыгашалардын көбөйүшү 34 500,0 -2 750,3     37 250,3            
Капиталдык курулуш башкармалыгы                      
33142210 "Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу" статьясы боюнча 83613,5 миң сом суммага, 31113220 "Жолдорду сатып алуу жана куруу" статьясы боюнча 234121,4 миң сом суммага  31113390 "Башка курулуштарды капиталдык оңдоо" 471,9 миң сом суммага чыгашалардын азайышы. 31113390 "Башка курулуштарды капиталдык оңдоо" статьясы боюнча 20800,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү.  -297 406,8 -83 613,5         -213 793,3        
"Бишкектеплоэнерго" коммуналдык ишканасы                      
 25111100 "Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" статьясы боюнча 64000,0 миң сом суммага чыгашалардын  көбөйүшү 64 000,0           64 000,0        
 "Бишкексвет" муниципалдык ишканасы                      
  25111100 "Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" статьясы боюнча 3200,0 миң сом суммага   чыгашалардын  азайышы, 31121290 "Башка транспорт каражаттарын сатып алуу"  статьясы боюнча 3200,0 миң сом суммага  чыгашалардын көбөйүшү,    25111100 "Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" статьясы боюнча 66973,4 миң сом суммага   чыгашалардын көбөйүшү 66 973,4           66 973,4        
"Тазалык" муниципалдык ишканасы                      
 25111100 "Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" статьясы боюнча 51514,4 миң сом суммага чыгашалардын  көбөйүшү 51 514,4           51 514,4        
"Жашылдандыруу курулуш" муниципалдык ишканасы                      
 25111100 "Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" статьясы боюнча 18904,0 миң сом суммага, 31121290 "Башка транспорт  каражаттарын сатып алуу" статьясы боюнча 5717,0 миң сом суммага,  31112390 "Башка имараттарды капиталдык ощдоо" статьясы боюнча 9000,0 мищ сом суммага чыгашалардын көбөйүшү 33 621,0           33 621,0        
 "Бишкекасфальтсервис" муниципалдык ишканасы                      
 25111100 ""Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар" статьясы боюнча 102500,0 миң сом суммага   чыгашалардын көбөйүшү.  102 500,0           102 500,0        
Бишкек шаарынын Турак жай-коммуналдык башкармалыгы                      
2111 "Маяна" статьясы боюнча 674,4 миң сом суммага, 2121 "Социалдык Фондго төгүмдөр" статьясы боюнча  116,3 миң сом суммага, 2214 "Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр"   статьясы боюнча 9,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү 799,7           799,7        
Бишкекбашкыархитектурасы                      
 31111290 "Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу"  статьясы боюнча 4250,0  миң сом суммага чыгашалардын  азайышы, 22154900 "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү"статьясы боюнча 1000,0  миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү -3 250,0           -3 250,0        
Бишкек шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы                      
22154900 "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү"статьясы боюнча 3369,9  миң сом суммага чыгашалардын  азайышы -3 369,9           -3 369,9        
Бишкек шаарынын мэриясы                      
31121210 "Жеңил унаа сатып алуу" статьясы боюнча 6250,0  миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү 6 250,0 6 250,0                  
Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин Бишкек башкармалыгы                      
31121210 "Жеңил унаа сатып алуу" статьясы боюнча 750,0  миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү 750,0 750,0                  
Билим берүү башкармалыгы                      
31112390 "Башка имараттарды капиталдык оңдоо" статьясы боюнча 9901,9 миң сом суммага, чыгашалардын көбөйүшү 9 901,9                 9 901,9  
Саламаттык сактоо департаменти                      
31112390 "Башка имараттарды капиталдык оңдоо" статьясы боюнча 1745,0 мищ сом суммага 31123210 "Эмерек сатып алуу" статьясы боюнча 152,8  миң сом чыгашалардын көбөйүшү 1 897,8             1 897,8      
Балдар музыкалык мектеби                      
31123290 "Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу" статьясы боюнча 120,0  миң сом суммага  чыгашалардын көбөйүшү 120,7                 120,7  
ЛЕНИН РАЙОНУ 3 031,5 1 794,0 136,1 0,0 0,0 0,0 220,0 100,0 -3 738,1 4 054,5 465,0
Жалпы багыттагы  мамлекеттик кызматтар                      
 22311100 "Сууга акы" статьясы боюнча   64,6 миң сом суммага,  22311200 "Электр энергиясына  акы" статьясы боюнча  741,7 миң сом суммага,  22311300 "Жылуулук энергиясына акы" статьясы боюнча 188,4 миң сом суммага,  31122290 "Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу" статьясы боюнча 30,0 миң суммага чыгашалардын көбөйүшү. 1 024,7 1 024,7                  
Коргоо                      
 22311100 "Сууга акы" статьясы боюнча 18,2 миң сом суммага,  22311200 "Электр энергиясына акы" статьясы боюнча  117,9 миң сом суммага  чыгашалардын көбөйүшү. 136,1   136,1                
Турак жай жана коммуналдык кызматтар                      
 22211200 "Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" статьясы боюнча 17620,0 миң сом суммага  чыгашалардын көбөйүшү,  22211300 "Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" статьясы боюнча 17400,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы 220,0           220,0        
Эс алуу, маданият жана дин                      
22154900 "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү"статьясы боюнча 3738,1 миң сом суммага чыгашалардын азайышы жана Ленин району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын буйругуна ылайык бюджеттик классификациянын башка бөлүмдөрүнө жөнөтүлсүн.    -879,2 769,3           100,0 -3 738,1 1 539,6 450,0
Билим берүү                      
22211100 "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар"  статьясы боюнча  3545,7 миң сом суммага, 31123230 "Компьютердик жабдууларды сатып алуу" статьясы боюнча 50,0  миң сом суммага, 31123290  "Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу 50,0 миң сом суммага,  чыгашалардын көбөйүшү, 22311300 "Жылуулук энергиясына акы" статьясы боюнча 1130,8 миң сом суммага чыгашалардын азайышы. 2 514,9                 2 514,9  
Социалдык коргоо                      
2721 "Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул"статьясы боюнча 15,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү 15,0                   15,0
ОКТЯБРЬ РАЙОНУ 1 060,8 205,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6 209,5 0,0 -5 535,5 -708,4 889,7
Турак жай жана коммуналдык кызматтар                      
"22211200 "Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" статьясы боюнча 20432,0 миң сом суммага  чыгашалардын көбөйүшү,   22211300 "Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" статьясы боюнча  17100,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы 3 332,0           3 332,0        
Эс алуу, маданият жана дин                      
22154900 "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү"статьясы боюнча 5535,5,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы жана Октябрь району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын буйругуна ылайык бюджеттик классификациянын башка бөлүмдөрүнө жөнөтүлсүн -2 028,6 205,5         2 186,7   -5 535,5 225,0 889,7
Билим берүү                      
 22311300 "Жылуулук энергиясына акы" статьясы боюнча 3090,0 миң сом суммага чыгашалардын азайышы.  22211100 "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар"  статьясы боюнча 2156,6 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү  -933,4                 -933,4  
Дем берүүчү гранттар                      
31113290 "Башка курулуштарды сатып алуу жана куруу" статьясы боюнча  450,0 миң сом суммага, 31112390 "Башка имараттарды капиталдык ощдоо" статьясы боюнча 240,8 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү 690,8           690,8        
БИРИНЧИ МАЙ  РАЙОНУ 4 102,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 044,7 0,0 -5 452,9 5 417,4 1 093,0
Турак жай жана коммуналдык кызматтар                      
"22211200 "Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" статьясы боюнча 21050,0 миң сом суммага  чыгашалардын көбөйүшү,  22211300 ""Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" статьясы боюнча   21050,0 миң сом суммага  сом суммага чыгашалардын азайышы  0,0           0,0        
Эс алуу, маданият жана дин                      
"22154900 "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү"статьясы боюнча 5452,9 миң сом суммага чыгашалардын азайышы жана Биринчи май району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын буйругуна ылайык бюджеттик классификациянын башка бөлүмдөрүнө жөнөтүлсүн -50,0           2 051,9   -5 452,9 2 408,0 943,0
Билим берүү                      
 22211100 "Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" статьясы боюнча  2884,4 миң сом суммага, 31113290 "Башка курулуштарды сатып алуу жана куруу" статьясы боюнча 75,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү, 31123290 "Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу" статьясы боюнча 50,0  миң сом суммага  чыгашалардын көбөйүшү 3 009,4                 3 009,4  
Социалдык коргоо                      
 2721 "Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул"статьясы боюнча 150,0 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү 150,0                   150,0
Дем берүүчү гранттар                      
31112390 "Башка имараттарды капиталдык ощдоо" статьясы боюнча 992,8 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү 992,8           992,8        
СВЕРДЛОВ РАЙОНУ 3 596,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 692,8 0,0 -3 878,9 699,3 5 022,8
Турак жай жана коммуналдык кызматтар                      
22154900 "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү"статьясы боюнча 300,0 миң сом суммага,  22211300 "Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар"статьясы боюнча 21700,0 миң сом суммага   чыгашалардын азайышы, 22211200 "Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар" статьясы боюнча 21868,2 миң сом суммага  чыгашалардын көбөйүшү  -131,8           -131,8        
Эс алуу, маданият жана дин                      
22154900 "Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү"статьясы боюнча 3878,9 миң сом суммага чыгашалардын азайышы жана Свердлов району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын буйругуна ылайык бюджеттик классификациянын башка бөлүмдөрүнө жөнөтүлсүн. 2111 "Маяна" статьясы боюнча 297,7  миң сом, 2121 "Социалдык фондго төгүмдөр" статьясы боюнча 51,4 миң сом  чыгашалардын көбөйүшү -470,9 60,0         1 119,5   -3 878,9 1 994,0 234,5
Билим берүү                      
2111 "Маяна" статьясы боюнча 2377,3  миң сом,  2121 "Социалдык фондго төгүмдөр" статьясы боюнча 409  миң сом, 22122100 "Байланыш кызматын көрсөтүү" статьясы боюнча 6,8 миң сом  сом, 22141900 "Дагы башка транспорт кызматын  көрсөтүү"   статьясы боюнча  9,0 миң сом  сом, 22151400 "Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары" статьясы боюнча 3,0  миң сом,  22152100 "Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы" статьясы боюнча 15,7 миң сом, 2217 "Медициналык    товарларды жана кызматтарды сатып алуу"  статьясы боюнча 186,8  миң сом , 2218 "Тамак-аш азыктарын алуу"статьясы боюнча 1131,2  миң сом 22211100 "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар"  статьясы боюнча 100 миң сом, 22211300 "Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар"статьясы боюнча 21,8 миӊ сом, 22221200 "Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу"  статьясы боюнча 100,0 миӊ сом, 22231100 "Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо" статьясы боюнча 170,0 миң сом, 22311100 "Сууга акы" статьясы боюнча 54,0 миң сом,22311200 "Электр энергиясына акы" статьясы боюнча 13,7 миң сом, 22311200 "Жылуулук энергиясына акы" статьясы боюнча 349,1 миң сомго чыгашалардын азайышы, 22211100 "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар"  статьясы боюнча 3572,7 миң сом, 31123230 "Компьютердик жабдууларды сатып алуу" статьясы боюнча 80,0 миң сом чыгашалардын көбөйүшү. -1 294,7                 -1 294,7  
Социалдык коргоо                      
2111 "Маяна" статьясы боюнча 2377,3  миң сом 2121 "Социалдык фондго төгүмдөр" статьясы боюнча 409,0  миң сом, 2212 "Байланыш кызматын көрсөтүү" статьясы боюнча 6,8  миң сом, 22141900 "Дагы башка транспорт кызматын  көрсөтүү"   статьясы боюнча 9,0  миң сом сом, 22151400 "Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары" статьясы боюнча 3,0  миң сом ,  22152100 "Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы" статьясы боюнча 15,7 миң сом, 2217 "Медициналык    товарларды жана кызматтарды сатып алуу"  статьясы боюнча 186,8  миң сом , 2218 "Тамак-аш азыктарын алуу"статьясы боюнча 1131,2   миң сом , 22211100 "Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар"  статьясы боюнча 100  миң сом, 22211300 "Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар"статьясы боюнча 21,8 миӊ сом, 22221200 "Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу"  статьясы боюнча 100,0 миӊ сом, 22231100 "Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо" статьясы боюнча 170,0  миң сом , 22311100 "Сууга акы" статьясы боюнча 54,0 миң сом,22311200 "Электр энергиясына акы" статьясы боюнча 13,7 миң сом, 27211100"Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул"  статьясы боюнча 190,0  миң сом чыгашалардын көбөйүшү. 4 788,3                   4 788,3
Дем берүүчү гранттар                      
31112390 "Башка имараттарды капиталдык ощдоо" статьясы боюнча 705,1 миң сом суммага чыгашалардын көбөйүшү 705,1           705,1        
БАРДЫГЫ: 65 110,4 -73 934,4 136,1 0,0 16 961,3 0,0 110 162,3 1 997,8 -19 149,2 21 466,0 7 470,5
ШААРДЫК  БЮДЖЕТ 53 319,9 -75 993,9 0,0 0,0 16 961,3 0,0 98 995,3 1 897,8 -543,8 12 003,2 0,0
ЛЕНИН РАЙОНУ 3 031,5 1 794,0 136,1 0,0 0,0 0,0 220,0 100,0 -3 738,1 4 054,5 465,0
ОКТЯБРЬ РАЙОНУ 1 060,8 205,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6 209,5 0,0 -5 535,5 -708,4 889,7
БИРИНЧИ МАЙ РАЙОНУ 4 102,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 044,7 0,0 -5 452,9 5 417,4 1 093,0
СВЕРДЛОВ РАЙОНУ 3 596,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 692,8 0,0 -3 878,9 699,3 5 022,8
                       
Бишкек шаардык кеңештин                      
аппарат жетекчисинин                       
милдетин убактылуу аткаруучу           Р. К. Садыралиев          

 

 

 

                                                    Бишкек шаардык кеңештин
                                                                 2017-жылдын "_____" __________ 
                                                          № ___  токтомуна 5 - тиркеме 
2016-ЖЫЛДЫН 1-ЯНВАРЫНА КАРАТА ЧЫГАШАЛАРДАН АШКАН КИРЕШЕЛЕРДИН ЭСЕБИНЕН БАГЫТТАЛУУЧУ ЧЫГАШАЛАРДЫН СУММАСЫ
      (миң сом)
  Бөлүмдөрдүн жана мекемелердин аталышы Кайсы максаттарга сумма
  Шаардык бюджет- бардыгы:   4 370,0
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар   4 370,0
  Бишкек шаарынын мэриясы кызматкерлерине дем берүүчү төлөөлөргө төлөө үчүн 2 173,5
  Бишкек шаардык кеӊеш кызматкерлерине дем берүүчү төлөөлөргө төлөө үчүн 930,2
  Бишкек шаардык каржы башкармалыгы, Казыначылыктын Бишкек регионалдык бөлүмү кызматкерлерине дем берүүчү төлөөлөргө төлөө үчүн 1 266,3
Октябрь району- бардыгы:   2 737,8
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар мамлекеттик кызматчыларды окутууга 33,0
709 Билим берүү №3 ОМ үчүн эмерек сатып алууга -100,0  миӊ сом суммага, №39 ОМ пластикалык терезелерди орнотууга - 191,6 миӊ сом суммага, №62 ОТК пластикалык терезелерди орнотууга 191,6  миӊ сом суммага, №15 МЧББУ музыкалык жайды оӊдоого  250,0  миӊ сом суммага, №87 МЧББУ таманташтарды орнотууга 450,0  миӊ сом суммага, №112 МЧББУ таманташтарды орнотууга 300,0  миӊ сом суммага, №122 МЧББУ тапчан орнотууга, линолеум, эмерек сатып алууга 585,0 миӊ сом суммага, №133 МЧББУ эмерек сатып алууга, чарба муктаждыктары үчүн 281,6 миӊ сом суммага, №134 МЧББУжылытуу тутумун сатып алууга 150,0 миӊ сом суммага, №142 МЧББУ кеӊсе эмерегин сатып алууга жана сантехникалык жабдууларды оӊдоого  90,0  миӊ сом суммага, №174 МЧББУ эмерек сатып алууга жана башка чарба муктаждыктарды сатып алууга 115,0 миӊ сом суммага.  2 704,8
   Бишкек шаары боюнча бардыгы:    7 107,8
       
Бишкек шаардык кеңештин    
аппарат жетекчисинин     
милдетин убактылуу аткаруучу   Р. К. Садыралиев

 

 

 

        Бишкек шаардык кеңештин   
         2017 - жылдын "____" _______________ 
         №_____токтомуна 6-тиркеме   
             
2016-жылга капиталдык салымдардын    
ТИЗМЕГИ    
             
          к/к Объекттердин аталышы Долбоордук кубаттуулугу Болжолдуу сметалык наркы          (миң сом) Бюджетте каралды        (миң сом) Эскертүү
 
    Капиталдык курулуш башкармалыгы        
    II. ЖОЛДОРДУ КУРУУ ЖАНА РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО   414 546,9 -234 121,4  
  1 Юнусалиев көчөсүнөн Каралаев көчөсүнө чейинки Суеркулов көчөсү 0,63 65 000,0 -65 000,0  
  2 Жол өткөөлдөн Горький көчөсүнө чейинки Шабдан Баатыр көчөсү 1,2 28 000,0 -27 741,4  
  3 Ауэзов көчөсү боюнча ЖЭБ каналы аркылуу көпүрө 0 41 248,6 -28 000,0  
  4 Ала-Арча суусу аркылуу жөө жүргүнчүлөр көпүрөсүн куруу (Түштүк тарабы), анын ичинде долбоорлоо-изилдөө иштерин жүргүзүү менен Айтматов проспектисинен Байтик-Баатыр көчөсүнө чейин Түштүк магистраль боюнча тротуар орнотуу.   22 930,0 -21 991,2  
  5 Кытай гранты боюнча башка чыгымдар (курулмаларды жана тосмолорду сатып алуу жана бузуу)   32 056,7 -27 388,8  
  6 Ауэзов көчөсүнөн Лермонтов  көчөсүнө чейинки Чуй проспекти 2 225 311,6 -64 000,0  
             
    Коомдук-мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы        
    I. ИМАРАТТАРДЫН ЖАНА КУРУЛМАЛАРДЫН КУРУЛУШУ   525 960,3 -3 000,0  
  1 Биринчи май административдик району   250 200,0 -22 300,0  
  1.1. "Калыс-Ордо" конушундагы скважина   2 500,0 500,0 аяктоо
  1.2. "Мурас-Ордо" конушундагы суу жабдуу   1 700,0 200,0 аяктоо
  1.3. "Калыс-Ордо" конушундагы мектеп     -20 000,0  
  1.4. "Көлмө" конушундагы бала бакча 140 орун 86 000,0 -25 000,0  
  1.5. "Мурас-Ордо" конушундагы мектеп 450 окуучу орун 160 000,0 22 000,0  
             
  2 Ленин административдик району   209 050,0 15 050,0  
  2.1. "Арча-Бешик" конушундагы дене тарбия - ден соолукту чындоо комплексине канализация   1 500,0 -8 500,0 аяктоо
  2.2. "Арча-Бешик" конушундагы дене тарбия - ден соолукту чындоо комплексине электр жабдуу   6 700,0 4 200,0 аяктоо
  2.3. "Арча-Бешик" конушундагы дене тарбия - ден соолукту чындоо комплексине суу жабдуу   850,0 -650,0 аяктоо
  2.4. "Ак-Ордо" конушундагы мектеп 960 окуучу орун 200 000,0 20 000,0 аяктоо
             
  3 Свердлов административдик району   61 760,3 2 300,0  
  3.1. "Ак-Бата" конушундагы суу жабдуу   1 900,0 400,0 аяктоо
  3.2. "Дордой" конушундагы мектепке жол   5 170,0 1 000,0 аяктоо
  3.3. "Ак-Бата" конушундагы жол   54 690,3 900,0 аяктоо
             
  4 Долбоорлоо иштери   4 950,0 1 950,0  
             
    Бишкек башкы архитектурасы   66 711,8 -4 250,0  
  1 Жергиликтүү маанидеги тарыхый-маданий мурас объекттерин коргоо зоналарынын долбоорун иштеп чыгуу   50 762,8 -1 250,0  
  2 "Бишкек шаарынын жылуулук жабдуу, электр жабдуу, газ жабдуу, суу жабдуу жана суу бөлүштүрүү чиймелери" долборун иштеп чыгуу    15 949,0 -3 000,0  
             
  Бишкек шаардык кеңештин        
  аппарат жетекчисинин         
  милдетин убактылуу аткаруучу       Р. К. Садыралиев