Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишкек шаарынын 2017-жылга бюджетин бекитүү

жана 2018 - 2019-жылдарга болжолу жөнүндө

 

         Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин жетекчиликке алып, Бишкек  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

         1. Бишкек шаарынын  2017-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча  8 983 316,1 миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде:

         5 364 153,6 миң сом - шаардык бюджет;

         929 485,0 миң сом - Ленин администрациялык районунун бюджети;

         922 249,9 миң сом - Октябрь администрациялык районунун бюджети;

         818 650,0 миң сом - Биринчи май администрациялык районунун бюджети;

         948 777,6 миң сом - Свердлов администрациялык районунун бюджети.

 

         2. Бишкек шаарынын 2018 - 2019-жылдарга  бюджетинин негизги  параметрлеринин болжолу жактырылсын:

         1) кирешелер жана чыгашалар боюнча 2018-жылга болжол – 9 060 616,1  миң сом суммасында, 2019-жылга  –  9 582 348,3 миң сом суммасында;

         2) шаардын бюджетинин 2018 - 2019-жылдарга жактырылган болжолдук параметрлери ар бир конкреттүү мезгилде аларды кабыл алууда такталууга тийиш.

 

            3.  Бишкек шаарынын  2017-жылга карата бюджетинин киреше бөлүгү жана 2018 - 2019-жылдарга карата болжолу  1, 1-1, 1-2, 1-3 тиркемелерине ылайык булактар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.

 

            4.  Шаардын 2017-жылга бюджетинин жана 2018 - 2019-жылдарга болжолунун чыгашаларын каржылоого карата каражаттар 2, 2-1- тиркемелерге ылайык белгиленсин.

 

            5. 2017-жылга карата чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чегинде жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

         Бюджеттик мекемелерде бош кызмат орундарынын пайда болушу, алардын штаттык санынын өзгөрүшүнө алып келген ченемдик укуктук актыларды  кабыл алынуусу менен байланышкан  корголгон статьяларга каралган суммалардын азайтылышына жол берилет;

         Каражаттын чыгымдалышы жана чыгаша статьяларынын  максаттуу  пайдаланылышы  үчүн жоопкерчилик бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт.

 

         6. 2016-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар  2017-жылга карата бюджетте каралган ассигнованиелердин эсебинен жана анын чегинде гана компенсациялана тургандыгы белгиленсин.

 

            7. Бишкек шаары боюнча жүгүртүүдөгү кассалык накталай акча  2017-жылдын 1-январына карата 600,0 миң сом суммасында бекитилсин,  анын ичинде шаардык бюджет боюнча 200,0 миң сом жана райондук бюджеттер боюнча 100,0 миң сомдон бекитилсин.

 

            8. 2017-жылга карата пландык түшүүлөрдөн чегерүүлөрдүн төмөндөгүдөй ченеми бекитилсин:

          1) салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы, роялти,  сатык салыгы: 

            -  Ленин администрациялык районуна         -    43,6%;

         -  Октябрь администрациялык районуна       -    50,0%;

         -  Биринчи май администрациялык районуна  -    21,1 %;

         -  Свердлов  администрациялык районуна     -    45,5 %;

          2) чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык, патенттин негизиндеги салык, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлккө салык,  жер салыгы,  таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйымдар боюнча:

-  Ленин администрациялык районуна         -    43,6%;

         -  Октябрь администрациялык районуна       -    52,9%;

         -  Биринчи май администрациялык районуна  -    21,1 %;

         -  Свердлов  администрациялык районуна     -    45,5 %;

            3) ар кандай салыктар жана жыйымдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан салынган жаза пулдар, жерди жана мүлктү ижаралоо үчүн төлөмдөр, Бишкек шаарынын ЭЭАсынан  түшкөн салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр  - 100% шаардык бюджетке.

 

            9. Бюджеттик уюмдардын атайын каражаттардын сметаларында бекитилген суммасынан ашык түшкөн кирешелери толук бойдон тиешелүү бюджеттин кирешесине алынат.

10. Бюджеттик уюмдарга жана мекемелерге атайын каражаттарды казыначылык  тутумунан тышкары пайдаланууга тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100% тиешелүү бюджеттин кирешесине алынат.

 

11. Бюджеттик уюмдар жана муниципалдык ишканалар тарабынан  максаттуу эмес пайдаланылган  Бишкек шаарынын бюджетинин каражаттары тиешелүү бюджеттерге өндүрүп алууга  жатат.

 

12. Ушул токтом менен бекитилген бюджеттик параметрлерди өзгөртүү зарылчылыгы болсо, ага тиешелүү оңдоолорду  киргизүү кабыл алынгыча Бишкек шаарынын мэриясы Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу  боюнча бюджеттик параметрлерди өзгөртүүнү жүргүзсүн.

 

13.    Бишкек шаарынын бюджетинен каржыланган мекемелер үчүн 2017-жылга карата төмөндөгүлөр белгиленсин:

         1)  жалпы билим  берүү мектептеринин чарба башчыларына ай сайын  айлык акыларына окуучулардын санына жараша 1 штаттык бирдикке 2800 сомго чейинки үстөк акы (100 окуучуга чейин – 450 сом, 100дөн 600гө  чейин – 1000 сом, 600дөн 1200гө чейин – 1600 сом, 1200дөн 1800гө  чейин – 2200 сом, 1800дөн жогору – 2800 сом);

         2) балдар музыкалык мектебинин жаш адистерине ай сайын 500 сом  үстөк акы;

            3) карылар үйүнүн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунун, «Коломто» муниципалдык мекемесинин жана «Ардагер» шаардык геронтологиялык борборунун, Зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам көрсөтүү борборунун кызматкерлерине ай сайын 1 кызматкерге 1650 сом эсебинде айлык акысына үстөк акы;

            4) Бишкек шаарынын мэриясынын социалдык өнүктүрүү  башкармалыгынын социалдык кызматкерлерине ай сайын айлык акыларына 1 кызматкерге 2000 сом эсебинде үстөк акы;

            5) Бишкек шаарынын мэриясынын маданият башкармалыгынын үйлөмө аспап, симфониялык оркестрлеринин, элдик аспаптар оркестринин, «Семетей», «Доор», «Сувенир» ансамблдеринин, «Кыргыз руху» фольклордук ансамблинин жана «Акак» комузчулар ансамблинин кызматкерлерине, Бишкек шаардык драмалык театрынын негизги жана инженердик - техникалык  персоналына ай сайын  айлык акыларына 1 кызматкерге  2500 сом эсебинде үстөк акы;

6) билим берүү жана маданият уюмдарынын борборлоштурулган бухгалтерияларынын кызматкерлерине айлык акыларына ай сайын 3000 сомдон үстөк акы;

            7) шаардык маанидеги  жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органдарынын кызматкерлерине ай сайын айлык акыларына төмөндөгүдөй үстөк акы:

            мэриянын, шаардык кеңештин жетекчилерине  1000 сомдон;

            жергиликтүү бюджеттин эсебинен күтүлүүчү Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча Мамлекеттик салык  кызматы башкармалыгынын жергиликтүү жана салыктык эмес төлөмдөрдү контролдоо  боюнча бөлүмүнүн начальнигинин орун басарына жана кызматкерлерине, Бишкек шаардык  мамлекеттик архивдин, Материалдарды сактоо кызматынын кызматкерлерине  2000 сомдон;

         шаардык бюджеттен каржыланган түзүмдүк бөлүмдөрдүн  жетекчилерине жана кызматкерлерине, мэриянын, шаардык кеңештин башка кызматкерлерине, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын кызматкерлерине жана   башкаруу органдарын тейлеген  айдоочуларга  4000 сомдон;

         муниципалдык аймактык башкармалыктардын кызматкерлерине 3000 сомдон.

            8) райондук маанидеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерине ай сайын айлык акыларына төмөндөгүдөй үстөк акы:

         администрациялык райондордун жетекчилерине 1000 сомдон;

         райондук билим берүү борборлорунун, райондук социалдык  өнүктүрүү башкармалыктарынын, финансы органдарынын жана муниципалдык администрациялардын  аппаратынын  кызматкерлерине  3000 сомдон;

         МСКБнын жергиликтүү салыктар жана жыйымдар боюнча бөлүмдөрүнүн  кызматкерлерине  1500 сомдон;

         Жергиликтүү бюджеттин эсебинен күтүлүүчү Мамлекеттик салык кызматынын райондук башкармалыктарынын  (мындан ары-МСКБ) начальниктеринин орун басарларына  1500 сомдон;

            9) райондук аскер комиссариаттарынын кенже тейлөөчү, техникалык жана аскердик - учеттук персоналдарына  ай сайын айлык акыларына 500 сомдон үстөк акы;

            10) билим берүү, социалдык коргоо, маданият, спорт уюмдарынын башка кызматкерлерине ай сайын айлык акыларына 1 кызматкерге 1000 сом  эсебинде үстөк акы;

            11) саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлерине ай сайын айлык акыларына төмөндөгүдөй үстөк акы:

            дарыгерлерге, орто жана башка персоналга  бир ставкага 1000 сом эсебинде, бирок  1 кызматкерге  1000 сомдон ашык эмес суммада;

         кенже  медициналык  персоналга  бир ставкага 1500 сом  эсебинде, бирок 1 кызматкерге  1500 сомдон ашык эмес суммада;

медициналык тез жардам станциясынын  сутка бою иштеген оперативдүү бөлүмүнүн кызматкерлерине, чакырууга чыгуу бригадасынын фельдшерлерине жана санитарларына 1 кызматкерге  2500 сом эсебинде;

         кечиктирилгис тез жардам көрсөтүү кызматынын дарыгерлерине жана педиатр-дарыгерлерине, дарыгер-неонатологдорго, дарыгер-реаниматологдорго, дарыгер-анестезиологдорго, дарыгер-комбустиологдорго 1 кызматкерге  4000 сом эсебинде;

            12) Билим берүү башкармалыгынын медициналык - педагогдук комиссияларынын методисттерине ай сайын айлык акыларына 1 кызматкерге 1500 сом эсебинде үстөк акы;

         13) медициналык тез жардам автомашиналарынын айдоочуларына ай сайын айлык акыларына 1 кызматкерге 2000 сом эсебинде үстөк акы.

 

            14. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен  тамактандырууга карата төмөндөгү ченемдер белгиленсин:

            1) мектепке чейинки билим берүү уюмдарында:

         3 жашка чейинки курактагы балдар үчүн  - 29,00 сом, 

         3 төн 7 жашка чейинки курактагы балдар үчүн  -  30,00 сом;

         2) акыл-эс жана дене-бой өсүшүндө кемчиликтери бар балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында  - 57,00 сом;

         3) кургак учук менен ооруган балдар үчүн бала бакчада - 95,00 сом;

         4) жалпы билим берүү уюмдарында 5 - 7-класстардагы жетим балдар жана аз камсыз болгон үй-бүлөнүн балдары үчүн  -  14,00 сом;

         5) жалпы билим берүү уюмдарында 1 - 4-класстардын балдары үчүн       - 14,00 сом;

         6) акыл-эс жана дене-бой өсүшүндө кемчиликтери бар балдар үчүн жалпы билим берүү мектептеринде  - 28,00 сом;

         7) Балдарды социалдык адаптациялоо борборунда, Кароосуз балдарды реабилитациялоо борборунда, «Айданек» жашы жете элек балдарды реинтеграциалоо борборунда, Октябрь районунун № 71 орто мектеп интернатындагы интернаттык топтордо жана  № 1 гимназия - интернатында     - 110,00 сом;

         8) ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунда - 60,00 сом;

         9) жатып калган оорулардын ысык тамагына - 60 сом;

         10) белгилүү жашаган жери жок адамдарды тамактандырууга - 35,00 сом;

         11) мектеп алдындагы лагерлердеги аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарын тамактандырууга  -  44,00 сом.

 

            15. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен күнүнө медикаменттерге төмөнкү  ченемдер белгиленсин:

1) Балдарды социалдык адаптациялоо борборунда, Кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборунда, «Айданек» жашы жете элек балдарды реинтеграциалоо борборунда 12,80 сомго чейин;

         2) мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунда  0,55 сомго чейин;

         3) туруктуу жашаган орду жок адамдар  үчүн 12,50 сомго чейин.

 

16. 2017-жылга карата жарандардын турак жай–коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө  акы төлөөгө карата өздүк чыгымынын чектүү жол берилген үлүшү  10% өлчөмүндө белгиленсин.

 

17. 2017-жылга карата төмөндөгү  чыгашалар  бекитилсин:

1) 20 саатка чейин жумалык жүктөмү менен орус тилдүү мектепке чейинки балдар уюмдарында кыргыз тил мугалимин жана  кыргыз тилдүү мектепке чейинки балдар уюмдарында орус тил мугалимин күтүүгө;

2) жалпы билим берүү уюмдарында аскерге чакырууга чейин даярдык боюнча жетекчинин бир ставкасын күтүүгө;

            3) медициналык тез жардам станциясында «медициналык кызматкердин депозитине» карата 40,0 штаттык бирдикке бир дарыгерге айына 6000 сом эсебинде жана   үч жыл иштеп бүткөндүгү боюнча бир орто медициналык кызматкерге ай сайын 5000 сом;

         4) Биринчи май районунун «Коломто» муниципалдык мекемесин  күтүүгө;

         5) Ленин, Октябрь администрациялык райондору боюнча 2 кечки жалпы билим берүү мектебин жана Свердлов администрациялык районунун № 35 жана 94 жалпы билим берүүчү мектептеринин алдында кечки класстарды күтүүгө;

            6) SOS – Герман Гмайнер орто мектебинин, Бишкек шаарынын балдар айылы SOS – бала бакчасынын чыгымдарын төлөөгө;

            7) менчик - мамлекеттик еврей мектебинин коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр  үчүн  чыгымдарын төлөөгө;

         8) «Сезим» кризистик борборунун, «Оберег» реабилитациалык борборунун, «Бириккен-Кол» аутист балдардын ата-энелеринин коомдук бирикмесинин, «Биринчи балдар хосписи» коомдук кайрымдуулук фондусунун коммуналдык  кызмат көрсөтүүлөр үчүн  чыгымдарын төлөөгө;

            9) Бишкек шаарынын согуштун,  Куралдуу Күчтөрдүн, укук оргоо органдарынын жана оорукта эмгектенгендердин ардагерлер кеңешинин  чыгымдарын төлөөгө;

            10) зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам көрсөтүү  борборун  күтүүгө;

            11) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын                           30-сентябрындагы № 404 «Билим берүү мекемелеринин болжолдуу типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө» токтому менен бекитилген билим берүү мекемелеринин типтүү штаттарында каралбаган, 3-тиркемеге ылайык 570,0 штаттык бирдик санындагы кызмат орундарын күтүүгө;

            12) аскерге чакырылуучуларды анык аскердик кызматка чакыруу жана жөнөтүү мезгилинде Республикалык топтоо пунктунун ишин камсыздоого;

            13) Бишкек шаарын жана жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүүгө, ошондой эле шаардык жана аймактык маанидеги обьекттерди (социалдык, коомдук, коммуналдык, инженердик инфраструктарлар,  тургундардын жалпы үлүштүк менчиктерин)  түзүүгө, өнүктүрүүгө, калыбына келтирүүгө жана  реабилитациялоого жана жергиликтүү коомчулуктун өз алдынча башкаруусунун ар түрдүү формаларын өнүктүрүүгө,  алардын  коомдук активдүүлүгүн жогорулатууга жана коммуналдык  жана башка   жашоо тиричилик маселелерин өз алдынча чечүүгө жөндөмдүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө колдоо көрсөтүүгө багытталган дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды берүүгө;

         14) «Мурас-Ордо» конушунун балдарын Аламүдүн районунун Степное айылынын «Келечек» мектебине ташууну уюштурууга;

         15) Бишкек шаарынын билим берүү мекемелеринде «Жаш мугалим депозити» программасын ишке ашырууга;

         16) Октябрь администрациялык районунун № 34 атайын көмөкчү мектебиндеги  акыл-эс жана дене-бой өсүшүндө кемчиликтери бар балдар үчүн  узартылган күн топторуна  тарбиячылардын 5,0 ставкасын күтүүгө;

         17) карыздарын төлөөгө жана  милдеттемелерин аткарууга карата шаардык бюджеттен Бишкек шаарынын администрациялык райондоруна  өткөрүп берилүүчү каражаттар боюнча;

         18) балансында кезметтик (кызматтык) автомашиналары жок муниципалдык аймактык башкармалыктарга айына 100 литрден бензин алууга;

         19) Райондук МСКБнын начальниктеринин орун басарларын, райондук МСКБнын жергиликтүү салыктар жана жыйымдар боюнча бөлүмдөрүнүн  60,0 штаттык бирдигин,  Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча МСКБнын начальнигинин орун басарын  жана Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча  ИСТК МСКБнын жергиликтүү жана салыктык эмес төлөмдөрдү контролдоо  боюнча бөлүмүнүн 5,0 штаттык бирдигин  күтүүгө.

 

            18. Кварталдык, үй комитеттеринин, аксакалдар сотторунун төрагалары,  үй алдындагы аймакты тазалоочулар жана ирригация тармактарынын мураб-техниктери үчүн  келишимдик негизде № 4 тиркемеге ылайык акы төлөө белгиленсин.

 

            19. Аксакалдар сотторунун мүчөлөрүнө  келишимдик негизде квартал сайын 250 сомдон акы төлөө белгиленсин.

 

            20. «Алга-Бишкек футбол клубу» муниципалдык  мекемесинин футболчуларына ай сайын 10 000 сом өлчөмүндө стипендия белгиленсин.

 

            21. Кызматкерлерге иштеген жылдары үчүн үстөк акы эсептөөдө жергиликтүү бюджеттин эсебинен бекитилген кошумча акылар эсепке алынбастыгы  белгиленсин.

 

            22. 2016-жыл үчүн чыгашалардан  кирешелерди ашыруунун эсебинен 104 666,4 миң сом суммасындагы чыгымдарды  5-тиркемеге ылайык багыттоого уруксат берилсин.

 

         23. Бюджеттик мекемелердин жылдын башталышына карата атайын каражаттарынын калдыгын чыгашаларга багыттоо 6-тиркемеге ылайык бекитилсин.

 

24. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, аппараттардын, өз алдынча бөлүмдөрдүн жана башка мекемелердин кызматкерлерине жергиликтүү бюджеттин эсебинен сыйлык акы  берүү жана кызматтык эмгек акыларын жана аларга үстөк акыларды белгилөө  укугу Бишкек шаарынын мэринде сакталсын.

           

25. Бишкек шаарынын мэриясы:

1) Бишкек шаарынын бюджетине кошумча  каражаттарды тартуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2008-жылдын 10-ноябрындагы № 618 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында муниципалдык баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу,  иштетүү жана жокко чыгаруу тартиби жөнүндө жобого ылайык муниципалдык баалуу кагаздарды чыгарууну зарылчылыкка жараша жүргүзүүгө уруксат берсин;

2) Ленин жана Октябрь администрациялык райондордун бюджеттеринин чектеринде № 5 МАБынын имаратын капиталдык ремонттоого жана Октябрь администрациялык районунун социалдык өнүгүү башкармалыгына эмерек сатып алууга 150,0 миң сомдон каражат багыттоого уруксат берсин;

3) Бишкек шаарынын бюджетин аткаруу процессинде газга акы төлөө үчүн субсидияга “Бишкекжылуулукэнерго”КИсине 64000,0 миң сом суммада акча каражат тапсын жана бөлүп берсин;

4) бильярд спорту боюнча ОРБӨАСМгачыгымдар сметасынын чектеринде жайларды ижаралоого 1900,0 миң сом суммада акча каражатын которууну жүргүзүүгө уруксат берсин;

5) Элебесов жана Витебская көчөлөрүнүн кесилишине, Бакаев жана Грибоедов көчөлөрүнүн кесилишине жолчырактарды орнотууга каражат тапсын;

6) мугалимдерге үстөк акыны 1000 сомдон 1500 сомго чейин жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн карап чыксын;

7) “Кыргызстан балдары” окуучулар чыгармачылыгы шаардык борбору үчүн “Манас” кинотеатрынын имаратын же башка имарат берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыксын;

8) 2018-жылдан тартып республикалык бюджеттин эсебинен билим берүү мекемелерин каржылоону которуу жөнүндө маселени демилгелесин;

9) трактор сатып алуу жана Бишкек шаарынын Биринчи май администрациялык районунадренаждык иштерди жүргүзүү үчүн 8500,0 миң сомбөлүү мүмкүнчүлүгүн карап чыксын;

10) муниципалдык ишканалардын өндүрүштүк программаларын администрациялык райондордун башчылары менен макулдашууну камсыз кылсын;

11) көкмайсандарды жана бак тосмолорду кыркуу боюнча функцияларды “Тазалык” муниципалдык ишканасынан “Жашыл курулуш” муниципалдык ишканасына өткөрүп берүү жөнүндө маселени карап чыксын;

12) КТТ тутумун жакшыртуу долбоорун ишке ашыруу тобунун айлык акысын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-апрелиндеги № 562 “Эл аралык каржы уюмдар жана донор-мамлекеттер тарабынан каржыланган долбоорлорду (насыялар жана гранттар) даярдоо жана ишке ашырууга тартылган кызматчылардын эмгек акысын төлөө шарттары жөнүндө” токтомуна ылайык келтирсин;

13) Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык менчик башкармалыгы үчүн автоматташтырылган маалымат тутумун орнотууга каражат тапсын;

14) Гроздь айылындагы шаардык көрүстөнгө кирүү жолдун (2 км.) ремонтун жүргүзүүгө каражат багыттоого уруксат берсин.

 

26. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актылардын реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

 

         27. Ушул токтомдун аткарылышын  контролдоо  Бишкек шаардык кеңештин төрагасы К. Б. Музуралиевге  жана  Бишкек шаарынын мэри             А. С. Ибраимовго  жүктөлсүн.

 

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                                          К. Б. Музуралиев

                           

 

                           Бишкек шаардык кеңештин     
                           2017-жылдын "_____" __________ 
                           № ___ токтомуна 1 - тиркеме 
               
               
 БИШКЕК ШААРЫНЫН 2017 - ЖЫЛГА БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ
               
               (миң сом) 
№ к/к Кирешелердин аталышы  Бардыгы   Шаардык   Ленин   Октябрь   Биринчи май   Свердлов 
 бюджет   адм. району   адм. району   адм. району   адм. району 
1 Салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы          2 245 500,0           687 719,5        417 910,7        417 091,7        420 371,7        302 406,4  
2 Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык             182 334,4           109 892,8          19 521,8          24 145,8          11 283,0          17 491,0  
3 Патент негизиндеги салык         1 514 615,0           878 721,9          96 714,7        130 723,6          58 222,8        350 232,0  
4 Кыймылсыз мүлккө салык            467 385,0           280 931,1          46 831,1          55 692,6          27 323,7          56 606,5  
5 Кыймылдуу мүлккө салык            312 360,0           184 484,8          45 111,6          35 493,5          14 707,6          32 562,5  
6 Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы               44 550,0             26 514,1            8 583,1            3 232,2            1 999,8            4 220,8  
7 Калктуу пункттардын жерлерин жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы            142 900,0             83 991,9          14 106,6          17 219,6            6 801,5          20 780,4  
8 Сатуудан салык         1 148 700,0           370 333,8        238 697,8        179 795,4        232 126,8        127 746,2  
9 Роялти              14 500,0                  103,1               147,9          14 152,5                 56,5                 40,0  
10 Жер ижарасы үчүн акы             440 000,0           440 000,0          
11 Мүлк ижарасы үчүн акы            160 000,0           160 000,0          
12 Таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйым              26 600,0             16 716,2            2 883,0            2 515,1            2 062,2            2 423,5  
  Бардык кирешелер         6 699 444,4        3 239 409,2        890 508,3        880 062,0        774 955,6        914 509,3  
13 Атайын каражаттар            215 671,7             56 544,4          38 976,7          42 187,9          43 694,4          34 268,3  
14 Республикалык бюджеттен максаттуу трансферттер         2 068 200,0        2 068 200,0          
  Бишкек шаары боюнча бардыгы         8 983 316,1        5 364 153,6        929 485,0        922 249,9        818 650,0        948 777,6  
               
  Бишкек шаардык кеңештин            
  аппарат жетекчиси                                          М. Дж. Алымбеков         

 

 

 

                     Бишкек шаардык кеңештин   
                     2017-жылдын "_____" __________ 
                     № ___ токтомуна 1-1 - тиркеме 
         
         
 БИШКЕК ШААРЫНЫН 2017-2019-ЖЫЛДАРГА БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ
         
         (миң сом) 
№ к/к Кирешелердин аталышы  2017- жылга   2018- жылга   2019 - жылга 
 болжол   болжол 
1 2                            3                              4                               5  
 
1 Салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы              2 245 500,0               4 391 000,0                4 742 280,0  
2 Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык                182 334,4                  182 334,4                  182 334,4  
3 Патент негизиндеги салык             1 514 615,0               1 514 615,0                1 611 550,4  
4 Кыймылсыз мүлккө салык               467 385,0                  467 385,0                  467 385,0  
5 Кыймылдуу мүлккө салык               312 360,0                  312 360,0                  312 360,0  
6 Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы                  44 550,0                   44 550,0                    44 550,0  
7 Калктуу пункттардын жерлерин жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы               142 900,0                  142 900,0                  142 900,0  
8 Сатуудан салык             1 148 700,0               1 148 700,0                1 222 216,8  
9 Роялти                 14 500,0                   14 500,0                    14 500,0  
10 Жер ижарасы үчүн акы                440 000,0                  440 000,0                  440 000,0  
11 Мүлк ижарасы үчүн акы               160 000,0                  160 000,0                  160 000,0  
12 Таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйым                 26 600,0                   26 600,0                    26 600,0  
  Бардык кирешелер             6 699 444,4               8 844 944,4                9 366 676,6  
13 Атайын каражаттар               215 671,7                  215 671,7                  215 671,7  
14 Республикалык бюджеттен максаттуу трансферттер             2 068 200,0      
  Бишкек шаары боюнча бардыгы           8 983 316,1             9 060 616,1              9 582 348,3  
         
  Бишкек шаардык кеңештин      
  аппарат жетекчиси                                М. Дж. Алымбеков   

 

 

                                             Бишкек шаардык кеңештин   
                                             2017-жылдын "_____" __________       
                                             № ___ токтомуна 1-2 - тиркеме       
                                     
     БИШКЕК ШААРЫНЫН 2017 - ЖЫЛГА БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ                  
                                   (миң сом) 
                                   
                                   
№ к/к Кирешелердин аталышы  2017 -жылга   Ленин   Октябрь   Биринчи май   Свердлов 
 адм. району   адм. району   району   району 
 Бардыгы   МСКБ   МСК ИСТКБ   МСК ЭЭА   Бардыгы   МСКБ   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСКБ   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСКБ   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСКБ   МСК ИСТКБ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                   
1 Салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы  2 245 500,0 1 377 119,5 847 683,9 20 696,6 479 255,5 284 684,0 194 571,5 417 091,7 264 625,5 152 466,2 996 141,5 620 919,5 375 222,0 332 314,7 206 890,5 125 424,2
2 Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык  182 334,4 182 334,4     44 774,7 44 774,7   45 644,2 45 644,2   53 473,7 53 473,7   38 441,8 38 441,8  
3 Патент негизиндеги салык 1 514 615,0 1 514 615,0     221 822,6 221 822,6   247 114,5 247 114,5   275 937,1 275 937,1   769 740,8 769 740,8  
4 Кыймылсыз мүлккө салык 467 385,0 380 565,8 86 030,4 788,8 107 410,7 85 168,3 22 242,4 105 279,1 96 289,5 8 989,6 129 496,7 100 897,2 28 599,5 124 409,7 98 210,8 26 198,9
5 Кыймылдуу мүлккө салык 312 360,0 277 039,0 34 793,5 527,5 103 466,9 75 066,5 28 400,4 67 095,5 64 967,5 2 128,0 69 704,2 67 031,7 2 672,5 71 565,9 69 973,3 1 592,6
6 Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы  44 550,0 44 550,0     19 685,9 19 685,9   6 110,0 6 110,0   9 477,6 9 477,6   9 276,5 9 276,5  
7 Калктуу пункттардын жерлерин жана айыл чарба эмес багытындагы жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы 142 900,0 112 007,1 30 804,1 88,8 32 354,6 21 815,2 10 539,4 32 551,2 28 807,7 3 743,5 32 234,2 21 610,7 10 623,5 45 671,2 39 773,5 5 897,7
8 Сатуудан салык 1 148 700,0 488 171,7 655 803,6 4 724,7 273 736,0 158 875,8 114 860,2 179 795,4 118 109,2 61 686,2 550 063,5 113 967,6 436 095,9 140 380,4 97 219,1 43 161,3
9 Роялти 14 500,0 235,0 14 265,0   169,6 14,9 154,7 14 152,5 42,2 14 110,3 133,9 133,9   44,0 44,0  
10 Жер ижарасы үчүн акы  440 000,0                              
11 Мүлк ижарасы үчүн акы 160 000,0                              
12 Таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйымдар 26 600,0 21 644,4 4 822,2 133,4 6 612,4 4 872,4 1 740,0 4 754,5 3 898,3 856,2 9 773,3 8 699,9 1 073,4 5 326,4 4 173,8 1 152,6
  Бардык кирешелер 6 699 444,4 4 398 281,9 1 674 202,7 26 959,8 1 289 288,9 916 780,3 372 508,6 1 119 588,6 875 608,6 243 980,0 2 126 435,7 1 272 148,9 854 286,8 1 537 171,4 1 333 744,1 203 427,3
13 Атайын каражаттар 215 671,7                              
14 Республикалык бюджеттен максаттуу трансферттер 2 068 200,0                              
  Бишкек шаары боюнча бардыгы 8 983 316,1 4 398 281,9 1 674 202,7 26 959,8 1 289 288,9 916 780,3 372 508,6 1 119 588,6 875 608,6 243 980,0 2 126 435,7 1 272 148,9 854 286,8 1 537 171,4 1 333 744,1 203 427,3
                                   
                                   
  Бишкек шаардык кеңештин                                
  аппарат жетекчиси                                                                        М. Дж. Алымбеков                           

 

 

                                             Бишкек шаардык кеңештин   
                                             2017-жылдын "_____" __________   
                                             № ___ - токтомуна 1-3 - тиркеме   
                                   
                                               БИШКЕК ШААРЫНЫН 2017-ЖЫЛГА БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ. КОНТИНГЕНТ                      
                                   (миң сом) 
№ к/к Кирешелердин аталышы  2017- жылга   Ленин   Октябрь   Биринчи май   Свердлов 
 адм. району   адм. району   адм. району   адм. району 
 Бардыгы   МСКБ   МСК ИСТКБ   МСК ЭЭА   Бардыгы   МСКБ   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСКБ   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСКБ   МСК ИСТКБ   Бардыгы   МСКБ   МСК ИСТКБ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                   
1 Салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы  4 491 000,0 2 754 239,0 1 695 367,8 41 393,2 958 511,0 569 368,0 389 143,0 834 183,4 529 251,0 304 932,4 1 992 283,0 1 241 839,0 750 444,0 664 629,4 413 781,0 250 848,4
2 Чакан ишкердиктин субъектилери үчүн бирдиктүү салык  182 334,4 182 334,4     44 774,7 44 774,7   45 644,2 45 644,2   53 473,7 53 473,7   38 441,8 38 441,8  
3 Патент негизиндеги салык 1 514 615,0 1 514 615,0     221 822,6 221 822,6   247 114,5 247 114,5   275 937,1 275 937,1   769 740,8 769 740,8  
4 Кыймылсыз мүлккө салык 467 385,0 380 565,8 86 030,4 788,8 107 410,7 85 168,3 22 242,4 105 279,1 96 289,5 8 989,6 129 496,7 100 897,2 28 599,5 124 409,7 98 210,8 26 198,9
5 Кыймылдуу мүлккө салык 312 360,0 277 039,0 34 793,5 527,5 103 466,9 75 066,5 28 400,4 67 095,5 64 967,5 2 128,0 69 704,2 67 031,7 2 672,5 71 565,9 69 973,3 1 592,6
6 Короо жайларды жана бакча-чарбак жер участкаларын пайдалангандык үчүн жер салыгы  44 550,0 44 550,0     19 685,9 19 685,9   6 110,0 6 110,0   9 477,6 9 477,6   9 276,5 9 276,5  
7 Калктуу пункттардын жерлерин жана айыл чарба эмес багытындагы жерлерди пайдалангандык үчүн жер салыгы 142 900,0 112 007,1 30 804,1 88,8 32 354,6 21 815,2 10 539,4 32 551,2 28 807,7 3 743,5 32 234,2 21 610,7 10 623,5 45 671,2 39 773,5 5 897,7
8 Сатуудан салык 2 297 400,0 976 343,4 1 311 607,2 9 449,4 547 472,0 317 751,6 229 720,4 359 590,8 236 218,4 123 372,4 1 100 127,0 227 935,2 872 191,8 280 760,8 194 438,2 86 322,6
9 Роялти 29 000,0 470,0 28 530,0   339,2 29,8 309,4 28 305,0 84,4 28 220,6 267,8 267,8   88,0 88,0  
10 Жер ижарасы үчүн акы  440 000,0                              
11 Мүлк ижарасы үчүн акы 160 000,0                              
12 Таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйымдар 26 600,0 21 644,4 4 822,2 133,4 6 612,4 4 872,4 1 740,0 4 754,5 3 898,3 856,2 9 773,3 8 699,9 1 073,4 5 326,4 4 173,8 1 152,6
  Бардык кирешелер 10 108 144,4 6 263 808,1 3 191 955,2 52 381,1 2 042 450,0 1 360 355,0 682 095,0 1 730 628,2 1 258 385,5 472 242,7 3 672 774,6 2 007 169,9 1 665 604,7 2 009 910,5 1 637 897,7 372 012,8
13 Атайын каражаттар 215 671,7                              
14 Республикалык бюджеттен максаттуу трансферттер 2 068 200,0                              
  Бишкек шаары боюнча бардыгы 12 392 016,1 6 263 808,1 3 191 955,2 52 381,1 2 042 450,0 1 360 355,0 682 095,0 1 730 628,2 1 258 385,5 472 242,7 3 672 774,6 2 007 169,9 1 665 604,7 2 009 910,5 1 637 897,7 372 012,8
                                   
                                   
  Бишкек шаардык кеңештин                                
  аппарат жетекчиси                                                      М. Дж. Алымбеков                           

 

 

                                                 Бишкек шаардык кеңештин 
                                                   2017-жылдын "_____" __________     
                                                   № ___ токтомуна 2 - тиркеме     
                                       
                                       
                                       
                                                                             БИШКЕК ШААРЫНЫН  2017-ЖЫЛГА БЮДЖЕТИНИН ЧЫГАША БӨЛҮГҮ                    
                                      (миң сом)
№ к/к                     анын ичинде                
  Бардыгы анын ичинде шаардык анын ичинде   Ленин анын ичинде Октябрь анын ичинде Биринчи май анын ичинде Свердлов анын ичинде
    бюджет атайын каражаттар бюджет бюджет атайын каражаттар адм. району бюджет атайын каражаттар адм. району бюджет атайын каражаттар  адм. району бюджет атайын каражаттар адм. району бюджет атайын каражаттар
1 2 3     4     5     6     7     8    
                                       
  Бардыгы       8 983 316,1          8 767 644,4           215 671,7          5 364 153,6          5 307 609,2         56 544,4          929 485,0       890 508,3          38 976,7          922 249,9          880 062,0          42 187,9         818 650,0          774 955,6          43 694,4          948 777,6         914 509,3          34 268,3  
                                       
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар          511 347,7             509 947,7               1 400,0             356 061,3             354 661,3           1 400,0            37 110,7         37 110,7              41 528,1            41 528,1             35 336,7            35 336,7              41 310,9           41 310,9    
  Резервдик фонду            71 200,0               71 200,0                 47 200,0               47 200,0                6 000,0           6 000,0                6 000,0              6 000,0               6 000,0              6 000,0                6 000,0             6 000,0    
702 Коргоо            14 287,8               14 287,8                   4 317,1                 4 317,1                2 695,8           2 695,8                2 397,2              2 397,2               1 938,6              1 938,6                2 939,1             2 939,1    
703 Коомдук тартип жана коопсуздук            53 000,0               53 000,0                 53 000,0               53 000,0                            
704 Экономикалык маселелер          513 829,5             513 829,5               511 949,5             511 949,5                           1 880,0              1 880,0          
  анын ичинде:                              -                                
* Транспорт          435 049,2             435 049,2               435 049,2             435 049,2                            
705 Айлана-чөйрөнү коргоо                                                    300,0                    300,0                      300,0                    300,0                            
706 Турак жай жана коммуналдык кызматтар - анын ичинде:       3 520 616,6          3 503 658,9             16 957,7          3 369 916,6          3 352 958,9         16 957,7            37 600,0         37 600,0              37 600,0            37 600,0             37 900,0            37 900,0              37 600,0           37 600,0    
* Капиталдык салымдар          872 965,9             872 965,9               752 965,9             752 965,9              30 000,0         30 000,0              30 000,0            30 000,0             30 000,0            30 000,0              30 000,0           30 000,0    
707 Саламаттык сактоо          277 205,0             267 088,2             10 116,8             277 205,0             267 088,2         10 116,8                      -                            -                    
708 Эс алуу, маданият жана дин          296 501,4             293 870,5               2 630,9             186 420,2             183 789,3           2 630,9            28 857,2         28 857,2              31 146,8            31 146,8             24 424,1            24 424,1              25 653,1           25 653,1    
709 Билим берүү        3 412 868,2          3 228 651,9           184 216,3             507 653,6             482 214,6         25 439,0          754 296,3       715 519,6          38 776,7          744 057,0          701 869,1          42 187,9         626 856,6          583 312,2          43 544,4          780 004,7         745 736,4          34 268,3  
710 Социалдык коргоо - анын ичинде:          312 159,9             311 809,9                  350,0               50 130,3               50 130,3              62 925,0         62 725,0               200,0            59 520,8            59 520,8             84 314,0            84 164,0               150,0            55 269,8           55 269,8    
* Даректүү социалдык жардам          191 129,3             191 129,3                 19 531,6               19 531,6              42 853,4         42 853,4              46 024,1            46 024,1             40 668,0            40 668,0              42 052,2           42 052,2    
                                       
  Бишкек шаардык кеңештин                                    
  аппарат жетекчиси        М. Дж. Алымбеков                             

 

 

                     Бишкек шаардык кеңештин   
                     2017-жылдын "_____" __________     
                     № ___  токтомуна 2-1 - тиркеме     
         
         
         
 БИШКЕК ШААРЫНЫН 2017-2019-ЖЫЛДАРГА БЮДЖЕТИНИН ЧЫГАША БӨЛҮГҮ 
         
        (миң сом)
№ к/к   2017-жылга 2018-жылга болжол 2019-жылга болжол
 
 
 
         
  Бишкек шаары боюнча бардыгы          8 983 316,1           9 060 616,1          9 582 348,3  
         
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар             511 347,7              597 797,7             597 797,7  
  Резервдик фонду               71 200,0                71 200,0               71 200,0  
702 Коргоо               14 287,8                14 287,8               14 287,8  
703 Коомдук тартип жана коопсуздук               53 000,0                50 000,0               50 000,0  
704 Экономикалык маселелер             513 829,5              401 629,5             401 629,5  
  анын ичинде:      
* Транспорт             435 049,2              331 849,2             331 849,2  
705 Айлана-чөйрөнү коргоо                                                       300,0                     300,0                    300,0  
706 Турак жай жана коммуналдык кызматтар - анын ичинде:          3 520 616,6           3 681 116,6          4 202 848,8  
* Капиталдык салымдар             872 965,9              873 161,4          1 394 893,6  
707 Саламаттык сактоо             277 205,0              273 605,0             273 605,0  
708 Эс алуу, маданият жана дин             296 501,4              296 501,4             296 501,4  
709 Билим берүү           3 412 868,2           3 362 168,2          3 362 168,2  
710 Социалдык коргоо, анын ичинде:             312 159,9              312 009,9             312 009,9  
* Даректүү социалдык жардам             191 129,3              191 129,3             191 129,3  
         
  Бишкек шаардык кеңештин      
  аппарат жетекчиси            М. Дж. Алымбеков   

 

 

                  Бишкек шаардык кенештин
                                        2017-жылдын "_____" __________ 
                                        № ___ токтомуна 3 - тиркеме 
                   
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ӨКМӨТҮНҮН 1995-ЖЫЛДЫН 30-СЕНТЯБРЫНДАГЫ № 404 “БИЛИМ  БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН БОЛЖОЛДУУ  ТИПТҮҮ  ШТАТТАРЫН БЕКИТҮҮ  ЖӨНҮНДӨ”  ТОКТОМУ  МЕНЕН  БЕКИТИЛГЕН ТИПТҮҮ ШТАТТАРДАН АШЫК БИШКЕК ШААРЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫ БОЮНЧА 2017-ЖЫЛДЫН 1-ЯНВАРЫНАН БАШТАП КИРГИЗИЛГЕН КОШУМЧА ШТАТТЫК  БИРДИКТЕР
                   
№ к/к Кызматтардын  аталышы Бардыгы шт.бирдик. анын   ичинде  райондор  Эскертүү
Ленин     адм. району Октябрь адм. району Биринчи май адм. району Свердлов адм. району № 1       гимн. инт. ОЧШБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                                                                                                         Билим берүү уюмдары боюнча
1 Директордун тарбия иштери боюнча  орун басары 87,00 25,50 16,50 19,50 25,00 0,50   окуучулардын саны  600 гө чейин  - 0,5 бирдик,  окуучулардын саны 600 жана андан ашык            болсо  - 1,0 бирдик.
2 Директордун окуу - тарбия иштери боюнча  орун басары 1,50 0,50 0,50   0,50     № 22, 30, 34 атайын жардамчы мектептер            үчүн - 0,5 бирдик.
3 Директордун  мамлекеттик тил боюнча  орун басары 71,50 20,50 15,50 16,00 19,50     окуучулардын саны  600 гө чейин  - 0,5 бирдик,  окуучулардын саны 600 жана андан ашык болсо  - 1,0 бирдик.
4 Директордун  илимий - усулдук  иштер боюнча орун басары 35,00 6,00 9,00 10,00 10,00     бардык статустук мектептерде - 1,0 бирдик.
5 Директордун чет тили боюнча  орун басары 6,00 1,00 2,00 2,00 1,00      № 6, 13, 23, 26, 37, 69 мектептерде - 1,0 бирдик.
6 Психолог 92,50 26,00 17,50 20,50 28,50     окуучулардын саны  600 гө чейин  - 0,5 бирдик,  окуучулардын саны 600 жана андан ашык            болсо  - 1,0 бирдик, №1 БШИ ден башка, (№ 12, 38, 67, 29 ГМ - 2,0 бирдиктен). (№ 22, 30, 34             АЖМ - 1,0 бирдиктен).
7 Усулчу 1,00         1,00   №1 гимназия - интернат - 1,0 бирдик.
8 Китепканачы 77,00 22,50 16,00 17,00 21,50     окуучулардын саны  1200 гө чейин   - 0,5 бирдик 1200 жана андан ашык болсо  - 1,0 бирдик,  № 22, 30, 34  АЖМ  - 1,0 бирдиктен.
9 Ийрим башчысы 0,75   0,75         № 34 АЖМ - 0,75 бирдик.
10 Ашпозчу 1,00   1,00         № 34 АЖМ - 1,0 бирдик.
11 Чарба башчысы 4,00 1,00 2,00   1,00     № 22, 30, 34  АЖМ,  № 7 ЖЖМ - 1,0 бирдик.
12 Катчы 7,00 3,00 3,00   1,00     № 14, 90 ОМ, № 22, 30, 34 АЖМ, № 7, 10          ЖЖМ - 1,0 бирдик.
13 Бассейндин башчысы 2,00   1,00 1,00       № 70 ОТК -1,0 бирдик, № 71 МИ - 1,0 бирдик.
14 Бассейндин нускоочусу 2,00   1,00 1,00       № 70 ОТК -1,0 бирдик, № 71 МИ - 1,0 бирдик.
15 Хим. суу тазалоо аппаратчысы 5,00   2,00 3,00       № 70 ОТК - 3,0 бирдик, № 71 МИ - 2,0 бирдик.
16 Гардеробчу 2,00   1,00 1,00       № 70 ОТК - 1,0 бирдик, № 71 МИ - 1,0 бирдик.
17 Кастелянша 1,00         1,00   № 1 гимназия - интернатты тейлөө үчүн.
18 Электрик 1,50         1,50   № 1 гимназия - интернатты тейлөө үчүн.
19 Сантехник 1,00         1,00   № 1 гимназия - интернатты тейлөө үчүн.
20 Имараттарды тейлөө боюнча жумушчу 5,00 2,00 2,00   1,00     № 22, 30, 34 АЖМ,  №7, 10 ЖЖМ - 1,0 бирдик.
  Билим берүү уюмдары боюнча бардыгы 403,75 108,00 90,75 91,00 109,00 5,00 0,00  
                                                                                                              Мектептен тышкаркы уюмдар боюнча
1 Директордун уюштуруу-тарбия иштери боюнча  орун басары 1,00           1,00 3000 ден ашык окуучу жана 95 мугалим.
2 Бөлүм башчысы 5,00           5,00 ийримдердин багыттары боюнча.
3 Усулчу 4,00           4,00 Бишкек шаарынын мектептен тышкаркы уюмдары боюнча усулдук иштер.
4  Мугалим - уюштуруучу 1,00           1,00 маданий - массалык иш чараларды уюштуруу үчүн.
5 Режиссер - үн оператору 1,00           1,00 "Таберик" БМТсынын иштеши үчүн.
6 Режиссер - коюучу 1,00           1,00 "Таберик" БМТсынын иштеши үчүн.
7 Костюмдар кампасынын башчысы 1,00           1,00 костюмдарды талаптагыдай кароо жана сактоо үчүн.
8 Имаратты тейлөө боюнча жумушчу 2,00           2,00 "Чайка", "Звездочка" эки имаратын тейлөө үчүн.
9 Катчы 0,50           0,50 иш кагаздарын жүргүзүү үчүн - 0,5 бирд.
10 Вахтер  2,00           2,00 "Кыргызстан балдары" ШОЧБ - 2,0 бирд.
  Мектептен тышкаркы уюмдары боюнча бардыгы 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50  
                   
                                                                                                          Мектепке чейинки билим берүү уюмдары боюнча
1 Усулчу 43,50 6,50 23,50 3,50 10,00     6 дан 8 топко чейин – 0,5 бирдик, 8 жана андан ашык топтор – 1,0 бирдик, атайын б/бакча № 164      - 0,5 бирд., №162 "Азем" б/б,  № 181, № 182 - 0,5 бирд.
2 Улук медайым 42,50 9,00 18,00 7,00 8,50     Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында - 0,5 бирдиктен, б/б  № 181, № 182-0,5 бирд.
3 Медайым 1,00 1,00           №164 “Ак-Тилек” атайын бала бакчасына - 1,0 бирдик.
4 Жардамчы жумушчулары 15,75 2,50 8,50 1,75 3,00     6 жана андан ашык топ – 0,25 бирдик,  б/б  № 181,  № 182 - 0,25 бирд.
5 Дарыгер-педиатр 1,00 1,00           № 164 “Ак-Тилек”  атайын бала бакчасында
6 Ортопед-медайым 1,00   1,00         № 174  атайын бала бакчасында.
7 Врач - психиатр  1,00 1,00           № 164 “Ак-Тилек”  атайын бала бакчасында.
8  Дарылоочу дене-тарбия инструктору 0,50 0,50           № 164 “Ак-Тилек”   атайын бала бакчасында.
9 Укалоочу  1,00 1,00           № 164 “Ак-Тилек”  атайын бала бакчасында.
10 Чарба башчысы 9,50 3,00 2,00 3,00 1,50     Мектепке чейинки билим берүү уюмдарына № 4, 5, 26, 49, 64, 66, 72, 73, 75, 78, 91, 122, 162, 164, 172, 173, 181, 182, 185 - 0,5 бирдиктен. 
11 Ашпозчу 18,50 1,00 12,00   5,50     10 жана андан ашык топ -1,0 бирдик, № 162  б/б "Азем"  № 181, № 182 - 0,5 бирд.
12 Логопед 11,00 4,00   3,00 4,00     мектепке чейинки билим берүү уюмдарында № 28, 52, 64, 185, 28, 61, 75, 51, 113, 145, 162 - 1,0 бирдиктен. 
13 Түнкү мезгилде иштөөчү медайым 1,00       1,00     № 48  атайын бала бакчасында -1,0 бирдик
15 Электрик 0,50   0,50         № 182 МББУсында - 0,5 бирдик
  Мектепке чейинки билим берүү уюмдар боюнча бардыгы 147,75 30,50 65,50 18,25 33,50 0,00 0,00  
  Бардыгы: 570,00 138,50 156,25 109,25 142,50 5,00 18,50  
                   
  Бишкек шаардык кеңештин                
  аппарат жетекчиси                                                                                                М. Дж. Алымбеков             

 

 

    Бишкек шаардык кенештин
                  2017-жылдын "_____" __________ 
        № ___токтомуна 4 - тиркеме 
     
КЫЗМАТКЕРЛЕРГЕ  КЕЛИШИМДИК НЕГИЗДЕ АЙ САЙЫН АКЫ ТӨЛӨӨ ӨЛЧӨМҮ
                                          (сом)
№ к/к Аталышы сумма
1 Кварталдык комитеттердин төрагалары  тейленген 1 үй үчүн 15 сом
2 Үй комитеттеринин төрагалары тейленген 1 батир үчүн 13 сом
3 Аксакалдар сотторунун төрагалары 2000
4 Ирригация тармагынын мураб-техниктери 6800
5 Үй алдындагы аймактын короо тазалагычтары 6800
     
  Бишкек шаардык кеңештин  
  аппарат жетекчиси                                                                 М. Дж. Алымбеков

 

 

 

 

    Бишкек шаардык кенештин  
                  2017-жылдын "_____" __________   
                                                                                                                                                                                     № ___ токтомуна 5 - тиркеме   
       
       
2016-ЖЫЛДЫН 1-ЯНВАРЫНА КАРАТА ЧЫГАШАЛАРДАН КИРЕШЕЛЕРДИ АШЫРУУНУН ЭСЕБИНЕН БАГЫТТАЛУУЧУ ЧЫГЫМДАРДЫН СУММАСЫ
                                                                                                                                                 (миң сом)
  Мекемелердин аталышы Кандай максаттарга Сумма
Шаардык бюджет - бардыгы              79 374,2  
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар  1) Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлеринин тамактануусу жана жол киресине карата чыгашаларын компенсациялоого  5 821,1 миң сом суммасында, Кыргыз Республикасынын финансы министирлигинин Бишкек шаардык башкармалыгына 3 006,1  миң сом суммасында, Бишкек шаардык кенешке          2 170,7  миң сом суммасында,  "185"  тез чара көрүү кызматына   346,2  миң сом суммасында.  Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлерине дем берүүчү акыларды төлөөгө 19 737,9  миң сом суммасында, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгына 11 402,1 миң сом суммасында, Бишкек шаардык кенешке 8 372,7  миң сом суммасында, "185"  тез чара көрүү кызматына                               1 003,5  миң сом суммасында, Бишкек шаарынын мэриясынын ТКЧ башкармалына - 1887,6  миң сом, Бишкек шаарынын мэриясына Кыргыз Республикасынын  ИИМ МАККББ нын Бишкек шаарынын мэриясынын имаратындагы күзөт кызматынын инспекторлоруна дем берүүчү акыларды төлөөгө 548,0  миң сом суммасында, Ленин администрациялык  району боюнча муниципалдык администрациясынын кызматкерлерине стимулдаштыруучу  акы төлөөлөргө 2 292,0 миң сом суммасында, Ленин финансы башкармалыгына              1 270,9 миң сом суммасында, Октябрь администрациялык  району боюнча муниципалдык администрациясынын кызматкерлерине  2 443,3 миң сом суммасында, Октябрь финансы башкармалыгына          1 170,6 миң сом суммасында, Биринчи май администрациялык  району боюнча  муниципалдык администрациясынын кызматкерлерине  2 483,0 миң сом суммасында, Биринчи май финансы башкармалыгына 2 054,2 миң сом суммасында, Свердлов администрациялык  району боюнча муниципалдык администрациясынын кызматкерлерине  2 428,5 миң сом суммасында, Свердлов финансы башкармалыгына 1 135,8 миң сом суммасында.                                                           2) Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттигине  "Бишкек шаарынын жолдорунун боюна муниципалдык токтотмолорду уюштуруу" долбоору боюнча кеңеш берүүчү кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөгө 9 800,0 миң сом суммасында.   79374,2
       
Ленин адм. району- бардыгы:                7 459,6  
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар Ленин администрациялык  району боюнча  муниципалдык администрациясынын кызматкерлеринин тамактануусу жана жол киресине карата чыгашаларын компенсациялоого 2 242,9 миң сом суммасында, Ленин финансы башкармалыгына       1 126,8 миң сом суммасында, муниципалдык аймактык башкармалыктарга          1 892,7 миң сом суммасында. Ленин администрациялык  району боюнча  муниципалдык администрациясынын кызматкерлерине дем берүүчү  акы төлөөлөргө       845,2 миң сом суммасында, Ленин финансы башкармалыгына 366,9 миң сом суммасында,  муниципалдык аймактык башкармалыктарга 985,1 миң сом суммасында.               7 459,6  
Октябрь адм. району - бардыгы:                5 722,9  
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар Октябрь  администрациялык  району боюнча  муниципалдык администрациясынын кызматкерлеринин тамактануусу жана жол киресине карата чыгашаларын компенсациялоого  2 242,9 миң сом суммасында, Октябрь финансы башкармалыгына  1 027,9 миң сом суммасында, муниципалдык аймактык башкармалыктарга      1 892,7 миң сом суммасында. Октябрь администрациялык  району боюнча  муниципалдык администрациясынын кызматкерлерине дем берүүчү  акы төлөөлөргө         559,4 миң сом суммасында.              5 722,9  
Биринчи май адм. району: бардыгы                7 192,1  
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар Биринчи май администрациялык  району боюнча  муниципалдык администрациясынын кызматкерлеринин тамактануусу жана жол киресине карата чыгашаларын компенсациялоого 2 242,9 миң сом суммасында, Биринчи май финансы башкармалыгына  1 769,8 миң сом суммасында, муниципалдык аймактык башкармалыктарга  1 577,2 миң сом суммасында,    Биринчи май администрациялык  району боюнча  муниципалдык администрациясынын кызматкерлерине дем берүүчү акы төлөөлөргө      529,1 миң сом суммасында,  Биринчи май финансы башкармалыгына  347,3 миң сом суммасында, муниципалдык аймактык башкармалыктарга  476,6 миң сом суммасында. Биринчи май администрациялык  районуна синхрондук котормо үчүн жабдуу алууга  249,2 миң сом суммасында.               7 192,1  
Свердлов адм. району - бардыгы:                4 917,6  
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар  Свердлов администрациялык  району боюнча  муниципалдык администрациясынын кызматкерлеринин тамактануусу жана жол киресине карата чыгашаларын компенсациялоого 2 275,0 миң сом суммасында, Свердлов  финансы башкармалыгына  1 038,6 миң сом суммасында, муниципалдык аймактык башкармалыктарга          1 604,0 миң сом суммасында.                4 917,6  
   Бишкек шаары боюнча БАРДЫГЫ:             104 666,4  
       
  Бишкек шаардык кеңештин    
  аппарат жетекчиси                                                                                                    М. Дж. Алымбеков   

 

 

           Бишкек шаардык кеңештин       
           2017-жылдын "__" _________       
           № ____ токтомуна 6 - тиркеме       
                 
                 
       
2017-жылдын 1-январына карата Бишкек шаарынын бюджеттик мекемелеринин атайын каражаттарынын калдыктарынын чыгашаларын багыттоо
              (миң сом)  
  Аталышы Бардыгы Шаардык Ленин Октябрь Биринчи май Свердлов  
      бюджет адм. району адм. району адм. району адм. району  
  Жылдын башындагы атайын каражаттардын бардык калдыгы, анын ичинде: 15 371,8 6 756,9 2 777,5 410,4 4 404,6 1 022,4  
  Бюджеттин кирешесине киргизилди 2 567,6 2 343,0 100,9 0,0 0,9 122,8  
  Бюджеттин кирешесине киргизилген сумманы эсептен чыгаргандан кийинки калдык 12 804,2 4 413,9 2 676,6 410,4 4 403,7 899,6  
  Чыгашалардын бардыгы, анын ичинде: 12804,2 4413,9 2676,6 410,4 4403,7 899,6  
701 Жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар 241,3   0,2 26,3 0,2 214,6  
706 Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 107,4 66,7 9,2 6,3 25,2    
707 Саламаттык сактоо 1366,4 1366,4          
708 Эс алуу, маданият жана дин 560,2 560,2          
709 Билим берүү 10229,5 2418,7 2482 377,8 4266 685  
710 Социалдык коргоо 299,4 1,9 185,2   112,3    
                 
  Бишкек шаардык кеңештин              
  аппарат жетекчиси                                                                                     М. Дж. Алымбеков