Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

Бишкек шаардык кеңештин 2015-жылдын 29-апрелиндеги № 119 "Концепцияны жана "2015-2017-жылдарга карата жашы жетпегендердин арасында укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу" комплекстүү шаардык программаны бекитүү жөнүндө" токтомунун 3-тиркемесине толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

Жашы жетпегендердин арасында укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында, Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 30-августундагы № 390 "Балдарды коргоо жана колдоо жөнүндө" Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 10-июнундагы № 285 "Кыргыз Республикасынын райондорунун мамлекеттик администрацияларында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарында үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдөрдү жана Балдардын иштери боюнча комиссияларды түзүү жөнүндө" токтомун жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңештин 2015-жылдын 29-апрелиндеги № 119 "Концепцияны жана "2015-2017-жылдарга карата жашы жетпегендердин арасында укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын-алуу" комплекстүү шаардык программаны бекитүү жөнүндө" токтомуна ылайык, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаардык кеңештин 2015-жылдын 29-апрелиндеги № 119 "Концепцияны жана "2015-2017-жылдарга карата жашы жетпегендердин арасында укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын-алуу" комплекстүү шаардык программаны бекитүү жөнүндө" токтомунун 3-тиркемеси "Селсаяктыкты жана кайырчылыкты алдын алуу" 5-главасы менен, ушул токтомдун тиркемесине ылайык толукталсын.

2. Бишкек шаарынын мэриясы өз чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин регламент, укук маселелери жана укук тартиби боюнча туруктуу комиссиясына (Лисниченко В.М.) жана Бишкек шаарынын вице-мэри А.М.Рыскуловага жүктөлсүн.

 

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы

 

А. М. Кененбаев

Бишкек шаары,

2016-жылдын 23-марты, №180

 

 

Бишкек шаардык кеңештин
2016-жылдын 23-мартындагы
№ 180 токтомуна
тиркеме

5. Жашы жетпегендердин арасында селсаяктыкты жана кайырчылыкты алдын алуу

Иш-чаралар

Мөөнөтү

Аткаруучулар

Жыйынтык/индикаторлор

Каржылоо

1

Селсаяктык жана кайырчылык менен алектенген көзөмөлсүз, кароосуз калган жашы жетпегендер менен жеке алдын алуу иштерин уюштуруу

Дайыма

Бишкек шаарынын мэриясынын Социалдык өнүктүрүү башкармалыгы (мындан ары - Бишкек шаарынын мэриясынын СӨБы), Бишкек шаарынын ИИББсынын жашы жетпегендердин иши боюнча инспекциясы, (мындан ары - Бишкек шаарынын ИИББсынын ЖЖИси), Бишкек шаарынын административдик райондору

Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн (мындан ары - ҮБКБ) маалыматын угуунун жыйынтыгы боюнча балдар иши боюнча комиссиянын (мындан ары - БИК) чечимин кабыл алуу

Бекитилген бюджеттик каражаттардын чектеринде

2

Жайсыз үй-бүлөлөрдү эрте табуу жана социалдык жетимдикти алдын алуу маселелери боюнча кызыкдар кызматтар жана ведомстволор менен өз ара аракеттенишүүнү уюштуруу

Дайыма

Бишкек шаарынын мэриясынын СӨБы, Бишкек шаарынын ИИББсынын ЖЖИси, Бишкек шаарынын административдик райондору, Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгы (мындан ары - Бишкек шаарынын мэриясынын БББсы), Бишкек шаарынын саламаттык сактоо департаменти (мындан ары - Бишкек шаарынын ССДсы)

Жайсыз үй-бүлөлөрдү табуу. Үй-бүлөгө алдын алуу таасиринин чараларын иштеп чыгуу

Бекитилген бюджеттик каражаттардын чектеринде

3

Рейддик иш-чараларды өткөрүү. Балдар арасында көзөмөлсүз, кароосуз, селсаяктык жана кайырчылык табылган фактылар жөнүндө кызыкдар кызматтарды өз ара маалымдоо

Квартал сайын

Бишкек шаарынын мэриясынын СӨБы, Бишкек шаарынын ИИББсынын ЖЖИси, Бишкек шаарынын административдик райондору, Бишкек шаарынын мэриясынын БББсы

Кароосуз калган балдар боюнча маалыматтар топтомун түзүү

Бекитилген бюджеттик каражаттардын чектеринде

4

Үй-бүлөлөрдүн ордун алмаштырган үй-бүлөлөр (мыйзамдуу өкүлдөр) менен реабилитациялык жана түзөтүү иштерин уюштуруу. Үй-бүлөлөрдү реабилитациялоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруу

Дайыма

Бишкек шаарынын мэриясынын СӨБы, Бишкек шаарынын ИИББсынын ЖЖИси, Бишкек шаарынын административдик райондору, Бишкек шаарынын ССДсы, Бишкек шаарынын мэриясынын БББсы

БИКнын отурумунда үй-бүлөлөр менен алдын алуу иштер боюнча иши жөнүндө отчет:

- алдын алуу иши жүргүзүлгөн балдардын саны;

- приюттардан, реабилитациялык борборлордон үй-бүлөлөргө кайтарылып берилген балдардын саны тууралуу

Бекитилген бюджеттик каражаттардын чектеринде

5

Жетим балдардын жана ата-энелерден кароосуз калган балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо:

- балдардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулушу жөнүндө фактыларды табуу жана аныктыгын текшерүү;

- балдарды тарбиялоо, багуу боюнча камкорчулардын (көзөмөлчүлөр менен) милдеттерин аткарбагандыгына байланыштуу камкордукту (көзөмөлчүлүк) жокко чыгаруу жөнүндө маселени чечүү;

- жетим балдар категориясына кирген өспүрүмдөрдү жана ата-эненин камкордугусуз калган балдарды, шарттуу түрдө кесилген жана тарбиялоо колонияларынан келген балдарды жайгаштыруу жана коштоо;

- балдардын укуктарына арналган маселелер боюнча консультациялар, жашы жетпегендердин укуктары жана коргоо маселелер боюнча ачык кабыл алуу күндөрүн уюштуруу

 

Бишкек шаарынын мэриясынын СӨБы, Бишкек шаарынын ИИББсынын ЖЖИси, Бишкек шаарынын мэриясынын БББсы, Бишкек шаарынын административдик райондору, Бишкек шаарынын ССДсы

Жазалоо жөнүндө токтом кабыл алуу.

Балдардын кайра калыбына келтирилген укуктары жөнүндө маалымат.

Камкордукка алынган балдардын административдик укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо.

Жашы жетпеген балдардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулуш фактылары боюнча чара көрүү

Бекитилген бюджеттик каражаттардын чектеринде

6

Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан каралган учурларда, ага-энелик укуктарын чектөө жана ата-энелик укуктарынан ажыратуу маселелери боюнча сотко кайрылууларды даярдоо

Келип түшкөн кайрылууларга жараша

Бишкек шаарынын мэриясынын СӨБы

Сот тартибинде ата-энелик укуктарынан ажыратылган жашы жетпегендер жөнүндө БИКке маалымат жөнөтүү

Бекитилген бюджеттик каражаттардын чектеринде

7

Балдарды тарбиялоо жана окутуу, багуу шарттары, ошондой эле жашы жетпегендердин көзөмөлсүздүгүн жана укук бузууларын алдын алуу тутумунун мекемелериндеги балдар үчүн координациялоону жана контролду жүзөгө ашыруу

Дайыма

Бишкек шаарынын мэриясынын СӨБы, Бишкек шаарынын ИИББсынын ЖЖИси, Бишкек шаарынын административдик райондору, ҮБКБы

Ишмердиктин анализи, инспектордук текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча маалымкат даярдоо.

БИКтин жыйынында жыйынтыктарды талкуулоо.

Сунуштарды жана жазма буйруктарды иштеп чыгуу

Бекитилген бюджеттик каражаттардын чектеринде

8

Жашы жетпегендердин, эгерде алар жетим болсо, же ата-энелеринин же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн камкордугусуз калышса алардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселелери боюнча жарандардын кайрылууларын кароо

Жумасына бир жолу

БИКтин жыйындары

БИКтин жыйындарында үй-бүлө менен БИКтин иш планына ылайык алдын алуу иштер боюнча иши жөнүндө отчет

Бекитилген бюджеттик каражаттардын чектеринде

9

Ата-эненин камкордугусуз калган жашы жетпеген өспүрүмдөрдүн укуктарын камсыздоо.

Кесип тандоо, ишке орношуу, кесиптик окуу мүмкүнчүлүгүн берүү максатында, жашы жетпегендердин кесиптик багыты боюнча иштерди уюштуруу

Дайыма

Бишкек шаарынын мэриясынын СӨБы, Бишкек шаарынын ИИББсынын ЖЖИси, Бишкек шаарынын мэриясынын БББсы

Жашы жетпегендерди ишке орноштуруу боюнча иш уюштуруу.

Жашы жетпегендерди кесиптик багыт, ишке орноштуруу, кесиптик окутуу мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча акысыз кызмат көрсөтүү

Бекитилген бюджеттик каражаттардын чектеринде

 

Бишкек шаардык кеңештин аппарат жетекчисинин милдетин убактылуу аткаруучу

 

Р.Садыралиев