Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН

ТОКТОМУ

 

Бишкек шаардык кеңештин2012-жылдын 28-декабрындагы 

№ 4 “Туруктуу комиссиялардын курамын түзүү жөнүндө”

токтомунун тиркемесине өзгөртүүлөрдү   жана

толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

         Бишкек шаардык кеңештин регламентинин 5-главасын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамын жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Төмөнкүлөр чыгарылсын:

а) Бишкек шаардык кеңештин регламент, укук маселелер,  укук  тартиби боюнча  туруктуу комиссиясынын курамынан:

Жеенчороев Мирлан Канатбекович - “Республика” фракциясынын мүчөсү;

Шейшекеева Чынара Казаковна - “Замандаш-Современник” фракциясынын мүчөсү;

б) Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы  боюнча туруктуу комиссиясынын курамынан:

Кененбаев Алмаз Муканович Бишкек шаардык кеңештин төрагасы- “Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы” фракциясынын мүчөсү;

- Кулбаева Аида Абдирейимовна - “Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы” фракциясынын мүчөсү;

Пирматова Асель Айтбаевна - Бишкек шаардык кеңештин төрагасынын орун басары, “Республика” фракциясынын мүчөсү;

Сагынов Таалайбек Джолдошбекович - “Замандаш-Современник” фракциясынын мүчөсү;

в)  Бишкек шаардык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын курамынан:

Музуралиев Канатбек Байсарыевич - “Республика” фракциясынын мүчөсү;

Епифанцев Станислав Викторович - “Замандаш-Современник” фракциясынын мүчөсү;

г)  Бишкек шаардык кеңештин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиянын курамынан:

Джумакеева Майя Таштанбековна - “Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы” фракциясынын мүчөсү;

Алимбеков Хасанбек Исраилович - “Республика” фракциясынын мүчөсү.

2.  Төмөнкүлөр киргизилсин:

а)  Бишкек шаардык кеңештин регламент, укук маселелер,  укук  тартиби боюнча  туруктуу комиссиясынын курамына:

Музуралиев Канатбек Байсарыевич - “Республика” фракциясынын мүчөсү;

 Акматова Каныкей Болотбековна - “Замандаш-Современник” фракциясынын мүчөсү;

б) Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы  боюнча туруктуу комиссиясынын курамына:

Чепеев Калыбек Чепеевич - “Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы” фракциясынын мүчөсү;

Джумакеева Майя Таштанбековна - “Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы” фракциясынын мүчөсү;

Алимбеков Хасанбек Исраилович - “Республика” фракциясынын мүчөсү;

Айдаралиев Таалайбек Байсулдаевич - “Замандаш-Современник” фракциясынын мүчөсү;

в)  Бишкек шаардык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын курамына:

Шейшекеева Чынара Казаковна - “Замандаш-Современник” фракциясынын мүчөсү;

г) Бишкек шаардык кеңештин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиянын курамына:

Кулбаева Аида Абдирейимовна - “Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы” фракциясынын мүчөсү;

Ырсалиев Жамалбек Самарбекович - “Замандаш-Современник” фракциясынын мүчөсү.

3.  Бишкек шаардык кеңештин 2012-жылдын  28 - декабрындагы  № 4 “Бишкек шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын курамын түзүү жөнүндө” токтомунун тиркемесине төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор  киргизилсин:

а)  1-пункттун 3-сабындагы “Жеенчороев Мирлан Канатбекович” деген сөздөр “Музуралиев Канатбек Байсарыевич” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

б) 1-пункттун 6-сабындагы “Шейшекеева Чынара Казаковна” деген сөздөр “Акматова Каныкей Болотбековна” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

в) 2-пункттун 5-сабындагы “Кененбаев Алмаз Муканович “Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы” фракциясынын лидери” деген сөздөр “Чепеев Калыбек Чепеевич - “Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы” фракциясынын мүчөсү” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

г) 2-пункттун 7-сабындагы “Кулбаева Аида Абдирейимовна” деген сөздөр “Джумакеева Майя Таштанбековна” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

д)  2-пункттун 9-сабындагы “Сагынов Таалайбек Джолдошбекович” деген сөздөр “Айдаралиев Таалайбек Байсулдаевич” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

е) 2-пункттун 11-сабындагы “Пирматова Асель Айтбаевна” деген сөздөр “Алимбеков Хасанбек Исраилович” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

ж) 3-пункттун 2-сабындагы “Епифанцев Станислав Викторович” деген сөздөр “Шейшекеева Чынара Казаковна” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

з) 3-пункттун 5-сабы алынып салынсын;

и) 6-пункттун 3-сабы алынып салынсын;

к) 6-пункттун 4-сабындагы “Джумакеева Майя Таштанбековна” деген сөздөр “Кулбаева Аида Абдирейимовна” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоону өзүмдө калтырам.

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                            А. М. Кененбаев 

                                         

Бишкек ш.,

8-декабрь  2015-жыл, №164