Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишкек шаардык кеңештин

ТОКТОМУ

Бишкек шаарынын аксакалдар сотторунун

учёттук каттоосун өткөрүү тартиби  жөнүндө

жобону бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Аксакалдар соттору жөнүндө” мыйзамына ылайык, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

Бишкек шаарынын аксакалдар сотторунун учёттук каттоосун өткөрүү тартиби жөнүндө жобо (1-тиркеме);

Бишкек шаарынын аксакалдар сотунун учёттук каттоосу жөнүндө күбөлүктүн үлгүсү (2-тиркеме);

Бишкек шаарынын аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн күбөлүгүнүн үлгүсү (3-тиркеме).

2. Бишкек шаарынын аксакалдар сотторунун учёттук каттоосун  жүргүзүү укугу   чечим кабыл алуу жолу менен Бишкек шаардык кеңештин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына ыйгарылсын.

  1. Бишкек шаарынын мэриясы:

 Бишкек шаарынын аксакалдар сотторунун иши менен байланышкан бардык уюштуруу-техникалык маселелерди чечүүнү камсыз кылсын;

 Кыргыз Республикасынын “Аксакалдар соттору жөнүндө” мыйзамынын 34-беренесине ылайык Бишкек шаарынын шаардык жана райондук  соттору менен бирдикте аксакалдар сотторуна усулдук жардам көрсөтүү боюнча ишти  жүргүзүүнү сунуштасын.

  1. Бишкек шаардык кенештин 2003-жылдын 19-декабрындагы №203 “Бишкек шаарынын аксакалдар сотторунун учёттук каттоосун өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп табылсын.

     5.  Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

    

    6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына (Н. А. Айсаев) жана  Бишкек  шаарынын биринчи  вице-мэрине (З. Т. Малабеков) жүктөлсүн.

 

 

 

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                                      М. А. Аманкулов

 

Бишкек ш.,

29-июнь 2015-жыл, № 140 

 

 

 

 

Бишкек шаардык кеңештин

2015-жылдын «29»июнундагы

№140 токтомуна  1-тиркеме

Бишкек шаарынын аксакалдар сотторун

  учёттук каттоо жүргүзүүтартиби жөнүндө

жобо

Бул жобо Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» мыйзамына ылайык Бишкек шаарынын аксакалдар сотторун учёттук каттоону тартипке келтирүү максатында иштелип чыкты.

1. Жалпы принциптер

1. Бишкек шаарынын аксакалдар сотторун учёттук каттоо Бишкек шаардык кеңеши тарабынан жүргүзүлөт.

2. Учёттук каттоо Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» мыйзамында каралган аксакалдар сотторунун милдеттерин жана иш-милдеттерин аткаруу үчүн  негиз болуп саналат.

3. Учёттук каттоо аксакалдар сотторунун иш-аракеттеринин төмөнкү принципте түзүлгөн чек аралардын чектеринде жүргүзүлөт:

-  эгерде тургундардын саны 25 миңден ашпаса – бир аксакалдар соту;

- эгерде тургундардын саны 25 миңден 50 миңге чейин түзсө – эки аксакалдар соту;

- бир кичирайон – бир аксакалдар соту.

 

  1. Аксакалдар соттору тарабынан учёттук каттоо үчүн берилүүчү документтер, аларды берүү мөөнөттөрү жана тартиби

 

4. Аксакалдар сотторун учёттук каттоо үчүн Бишкек шаардык кеңешке документтердин топтому берилет.

5. Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» мыйзамын 12- беренесинде  көрсөтүлгөндөрдөн тышкары, аксакалдар сотторунун учёттук каттоосун өткөрүүүчүн берилүүчү документтер:

- аксакалдар сотунун  учёттук каттоосу жөнүндө арыз;

- аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн аты-жөнүн, туулган жылын, бул аймакта жашаган мезгилин, билимин көрсөтүү менен алардын кол тамгалары менен тизме;

- аксакалдар сотунун уюмдаштыргандыгын жана анын мүчөлөрүнүн шайлангандыгын тастыктаган бул аймактын тургундарынын чогулушунун протоколу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык аймактык башкармалыгынын мөөрү менен бекитилген, чогулушка катышкан жарандардын кол тамгалары менен тизме;

- аксакалдар сотторунун мүчөлөрүнүн паспортторунун көчүрмөлөрү.

6. Каттоого берилген документтер көктөлгөн жана номерленген  болуусу керек.

7. Бишкек шаардык кенеш аксакалдар сотторун учёттук каттоо үчүн берилген документтердин аныктыгын текшерүүгө укуктуу.

8. Бишкек шаардык кеңеш төмөнкү учурларда учёттук каттоо жүргүзүүдөн баш тартат:

- документтер толук эмес же анык эмес болгондо;

- аксакалдар сотторунун мүчөлөрүнө карата коюлган талаптарга туура келбегендиги аныкталганда;

- бул аймактын тургундарынын чогулушун даярдоо жана өткөрүү жол-жобосу бузулган фактылар табылганда.

9. Аксакалдар сотун учёттук каттоодон баш тартуу Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген тартипте даттанылышы мүмкүн.

3. Бишкек шаарынын аксакалдар сотторунун

учёттук каттоосун жол-жоболоштуруу

 

10. Бишкек шаардык кеңештин сессиясы Бишкек шаарынын аксакалдар сотторунун учёттук каттоо жөнүндө чечимди кабыл алат.

Бишкек шаардык кеңештин сессиясы аксакалдар сотторун учёттук каттоо жүргүзүүнү Бишкек шаардык кеңештин профилдик туруктуу комиссиясына ыйгарууга берүүгө укуктуу.

11. Бишкек шаардык кеңештин ыйгарым укуктуу адис  жүргүзгөн Бишкек шаарынын аксакалдар сотторун учёттук каттоо журналына учёттук каттоо киргизилет.

12. Учёттук каттоодон өткөн Бишкек шаарынын  аксакалдар сотторуна   белгиленген үлгүдөгү Бишкек шаарынын аксакалдар сотунун  учёттук катталгандыгы жөнүндө күбөлүгү берилет.

13. Бишкек шаардык кенеште учёттук каттоодон өткөн Бишкек шаарынын аксакалдар сотторунун мүчөлөрүнө  күбөлүк  берилет. Аксакалдар сотторунун төрагасы же мүчөсү соттун курамынан чыгарылган учурда мурда берилген күбөлүк Бишкек шаардык кеңешке кайтарып алынат жана күчүн жоготту деп саналат.

14. Аксакалдар сотунун  иш-аракеттеринин чек аралары өзгөргөн учурда, жаңы түзүлгөн аксакалдар соту бул жобо тарабынан белгиленген тартипте  учёттук  каттоодон өтөт.

Бишкек шаардык кеңештин

аппарат жетекчиси                                                      Э. А. Нурдавлетов

                                                                  Бишкек шаардык кеңештин

2015-жылдын  «29»июнундагы

                                                                  №140 токтомуна 2-тиркеме

Бишкек шаарынын аксакалдар сотун

учёттук каттоо жөнүндө күбөлүктүн үлгүсү

 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШ

 

Аксакалдар сотунун учёттук каттоосу жөнүндө

№____КYБθЛYК

 

Бишкек шаары                                         201_- жылдын  “____” _________

 

Бул күбөлүк Бишкек шаарынын _____________________________                                                                        (райондун аталышы)

административдик районунун №___ Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык аймактык башкармалыгынын аймагында жайгашкан ________________________________________________________________

                                               (Аксакалдар сотунун аталышы)

аксакалдар сотуна Бишкек шаардык кеңеште 201___жылдын «____»___________№____ учёттук каттоодон өткөндүгү жөнүндө берилди жана ____________________________________________________________

______________________________________________________________                                                   (чектердин аталышы)                         

аймактын чектеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз иш-аракетин  жүзөгө ашырат.

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                                              ________________

(кол тамгасы)

                   М.О

Бишкек шаардык кеңештин

аппарат жетекчиси                                                      Э. А.  Нурдавлетов

Бишкек шаардык кеңештин

2015-жылдын «29»июнундагы

№140 токтомуна 3-тиркеме

 

Бишкек шаарынын аксакалдар сотунун

мүчөсүнүн күбөлүгүнүн

ҮЛГҮСҮ

 

 

Сүрөттүн

орду

Бишкек

 

шаардык кеңеши

 

№ ______КҮБӨЛҮК

_______________________________

(аты-жөнү.)

_____________________________________________________________________________________

 

___________________________________________

(кызматы)

 

20__жылдын «___» _______ чейин жарактуу

 

 

Кеңештин төрагасы (кол тамгасы)

 

 

 

Герб Бишкека

Герб Бишкека

Бишкекский

 

Городскойкенеш

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

_______________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________

 

__________________________________________

(должность)

 

Действительно по «___» ______ 20__ года

 

 

Председатель кенеша(подпись)

 

 

 

 

КыргызРеспубликасы

 

 

 

 

ГЕРБ

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

АКСАКАЛДАР СОТУ

 

 

Кыргызская Республика

 

 

 

 

ГЕРБ

 

 

 

СУД АКСАКАЛОВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

Эскертүү:

1. Күбөлүктүн мукабасы – кызыл түстө.

2. Мукабадагы соттун аталышы – алтын түстө.

3. Yлгү Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьяларынын 2002-жылдын 10-декабрындагы чогулушу тарабынан бекитилген аксакалдар сотунун мүчөсүнүн күбөлүгүнүн бирдиктүү үлгүсүнүн негизинде иштелип чыкты.

Бишкек шаардык кеңештин

аппарат жетекчиси                                                     Э. А.  Нурдавлетов