Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишкек шаардык кеңештин

ТОКТОМУ

Бишкек шаардык кеңештин 2014-жылдын

18-мартындагы № 77 “2014-жылга карата Бишкек

шаарынын бюджетин бекитүү жана 2015-2016-

жылдарга карата болжолу жөнүндө” токтомуна

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” мыйзамын аткаруу үчүн, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

         1. Бишкек шаардык кеңештин 2014-жылдын 18-мартындагы № 77 “2014-жылга карата Бишкек шаарынын бюджетин бекитүү жана 2015-2016-

жылдарга карата болжолу жөнүндө” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

  1) 1-пункттагы “4 917 421,0”, “561 138,3”, “557 446,6”, “489 658,7”, “549 150,4”, деген цифралар тийиштүү “4 953 568,7”, “560 226,2”, “556 449,9”, “489 215,4”, “549 181,5” деген цифралар менен алмаштырылсын;

2) 16-пункттун 13-кичи пунктундагы “502,75” деген цифра “508,25” деген цифра менен алмаштырылсын;

3) 22-пункт алынып салынсын;

4) 24-пунктундагы “19 199,7” деген цифра “22 181,6” деген цифра менен алмаштырылсын;

5) “2014-жылга карата Бишкек шаарынын бюджетинин киреше бөлүгү” 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелери бул токтомдун 1, 1-1, 1-2, 1-3-тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин;

6) “2014-жылга карата Бишкек шаарынын бюджетинин чыгаша бөлүгү” 2, 2-1-тиркемелери бул токтомдун 2, 2-1-тиркемелерине ылайык редакцияда берилсин.

       2. Бул токтомдун 3-тиркемесине ылайык кирешелер жана чыгашалар боюнча атайын каражаттардын пландык суммасы 33 826,7 миң сом суммага көбөйтүлсүн.

       3. Бул токтомдун 4-тиркемесине ылайык чыгашалардын негизги топтору, кичи топтору боюнча өзгөртүлгөн көрсөткүчтөр бекитилсин.

       4. 6-тиркеме бул токтомдун 5-тиркемесинин таблицасы менен толукталсын.

       5. 3-тиркеме бул токтомдун 6-тиркемесинин редакциясында берилсин.

6. Бишкек шаарынын мэриясы (К. К. Кулматов) муниципалдык жерлерди жана мүлктү ижаралоо боюнча коюлган пландык көрсөткүчтөрдү жогорулатуу жөнүндө маалыматты Бишкек шаардык кеңештин кезектеги сессиясынын кароосуна киргизсин.

7. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин төрагасы М. А. Аманкуловго жана Бишкек шаарынын мэри           К. К. Кулматовго жүктөлсүн.

 

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                                            М. А. Аманкулов

 

Бишкек ш.,

30-июнь  2014-жыл, №90