Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишкек шаардык кеңештин
ТОКТОМУ

"Ачык мүмкүнчүлүктөр шаары" 2014-2018-жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын" бекитүү  жөнүндө

КыргызРеспубликасынын"Жергиликтүү өзалдынчабашкаруужөнүндө" мыйзамынын44-беренесинеылайык, КыргызРеспубликасынынПрезидентинин2013-жылдын21-январындагыПЖ№11 Жарлыгымененбекитилген"2013-2017-жылдармезгилинеКыргызРеспубликасынтуруктууөнүктүрүүнүнулуттукстратегиясын" ишкеашыруумаксатында, Бишкекшаардыккеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. "Ачык мүмкүнчүлүктөр шаары" 2014-2018-жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүүпрограммасын" бекитилсин(тиркелет).
  2. Бишкек шаарынын мэриясы:
  3. Ачык мүмкүнчүлүктөр шаары" 2014-2018-жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүүпрограммасын" аткарууну камсыз кылсын;

-   жылына эки жолу“Ачык мүмкүнчүлүктөр шары”2014-2018-жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүүпрограммасын" ишке ашыруунун жүрүшүжөнүндөмаалыматтыБишкек шаардык кеңешке берсин;

  • “Ачык мүмкүнчүлүктөр шары”2014-2018-жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүүпрограммасын" ишке ашыруу боюнча иш-аракеттеринин деталдуупланын жыл сайын бекитсин.
  1. Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрдүн түзүмүн  жана штаттык санын кайра уюштуруу бөлүгүндө программа буйрук документ болуп саналбайт.
  2. Бишкек шаардык кеңештин 2012-жылдын 24-октябрындагы №338 "2012-2014-жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө" токтому күчүн жоготту деп табылсын.

5.     Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык
кеңештин төрагасы М. А. Аманкуловго жана Бишкек шаарынын мэри
К. К. Кулматовго жүктөлсүн.

 

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы                                                           М. А. Аманкулов

Бишкек шаары, 25-июнь 2014 жыл, №82

Приложения:

Приложение 1

"АЧЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР ШААРЫ" 2014-2018-жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттердин планы

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылга максаттарын/милдеттерин ишке ашыруу Программасы боюнча Бишкек шаарынын мэринин иш-аракеттеринин/милдеттенмелеринин планын” Бишкек шарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан  ишке ашыруу планы”