Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Кыргыз Республикасынын ЖӨБ Союзу бүгүн:

  • Кыргызстанда Улуттук деңгээлде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнө тиешелүү маселелерди талкуулоо учурундагы катышуучу мамлекеттик органдар үчүн тең укуктуу өнөктөш.
  • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кызыкчылыктарын илгерилетүү үчүн түзүлгөн, мамлекет тарабынан улуттук деңгээлде таанылган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлү.
  • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн кызыгуусун жараткан маалыматтарды, консультацияларды алганга мүмкүнчүлүк берген жана алардын өз кызыкчылыктарын коргой турган ресурс.