Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

2020-ж. 29-октябрь

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”,  “Борбордун статусу жөнүндө”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Билим берүү жөнүндө” мыйзамдарына ылайык, билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерине көрүнүктүү ишмерлердин аттарын ыйгаруу тартибин аныктоо максатында, Бишкек шаардык кеңеши токтом кылат:

1. Бишкек шаардык кеңештин 2013-жылдын 6-июнундагы №29 “Бишкек шаарындагы топонимика жана атын түбөлүккө калтыруу боюнча комиссия жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Бишкек шаарындагы топонимика жана атын түбөлүккө калтыруу боюнча комиссия жөнүндө Жободо:

  • преамбула төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“Бул Жобо Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу”, “Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө” мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-майындагы №244 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы комиссия жөнүндө” Жобого ылайык иштелип чыкты”.

1-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“Жобо Бишкек шаарынын географиялык объекттерин - көчөлөрүн, аянттарын, проспекттерин, бульварларын, туюк көчөлөрүн, аллеяларын, сейил бактарын, гүлбакчаларын, жер астындагы өтмөктөрүн жана башка ага окшогон объекттерин,  билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерин атоо жана кайра атоо, аларга көрүнүктүү мамлекеттик жана/же коомдук ишмерлердин аттарын ыйгаруу, ошондой эле кайрымдуулук иштерин жүзөгө ашырган жарандардын жана юридикалык жактардын (мындан ары – кайрымдуулук кылуучулар) аттарын уюмдарга, Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусундагы кыймылсыз мүлк объекттерине ыйгаруу жана эстелик белгилерди орнотуу жаатындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктук негизин аныктайт.”

-3-пункт “географиялык объекттер” сөзүнөн кийин “билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерин” сөздөрү менен толукталсын;

- төмөнкү мазмундагы 10-1 пункту менен толукталсын:

“10-1. Билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерине көрүнүктүү инсандардын атын ыйгаруу Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен  макулдашуу боюнча жүргүзүлөт”.

- IV бөлүмдүн аталышы “объекттер” сөзүнөн кийин “билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерин” сөздөрү менен толукталсын;

- 18-пункт “бул сыяктуу башка объекттер” сөзүнөн кийин “, ошондой эле билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерин” сөздөрү менен толукталсын.

- 19-пункт “географиялык объекттерге” сөзүнөн кийин “билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерине” сөзү менен толукталсын;

-20-пункт “географиялык объекттин” сөзүнөн кийин “билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплексин” сөзү менен толукталсын;

- 22-пункттун 1-пунктчасы “географиялык объекттин” сөзүнөн кийин “, билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплексин” сөзү менен толукталсын;

- 22-пункттун 5-пунктчасы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“5) географиялык объектти, билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерин кимдин аты менен атоо сунушталып жаткан адам тууралуу толук маалыматтарды, аталган адамдын бул объект менен байланышын камтыган объекттин жаңы аталышынын негиздемеси ( түшүндүрмө кат)”;

22-пункттун 6-пунктчасы “географиялык объекттин” сөздөрүнөн кийин “, билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплексинин” сөзү менен толукталсын;

  • 7-пунктча төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“7) географиялык объекттерди, билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерин атоо (кайра атоо), эстелик белгини орнотуу менен байланышкан чыгымдардын эсеби, объектке аталышты же кайра аталышты ыйгаруу боюнча иштерди каржылоо булактары жөнүндө сунуш”;

- 23-пункт “географиялык объекттин” сөзүнөн кийин “билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплексин” сөзү менен толукталсын;

- 3-параграфтын аталышы “географиялык объекттердин” сөзүнөн кийин “билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерин” сөзү менен толукталсын;

- 30- пункт “географиялык объекттердин” сөзүнөн кийин “билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплекстерине” сөзү менен толукталсын;

- 31-пункт “географиялык объекттин” сөзүнөн кийин “билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплексине” сөзү менен толукталсын;

- 34-пункт “географиялык объекттин” сөзүнөн кийин “билим берүү уюмдарынын мүлктүк комплексине” сөзү менен толукталсын;

2. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Бишкек шаардык кеңештин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына жана шаар куруу жана архитектура маселелерин жетектеген Бишкек шаарынын вице-мэрине жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы                    Ж. Б. Абиров

Тиркемелер:

- маалымкат-негиздеме (doc. 21 Кб)

салыштырма таблица (doc. 22 Кб)

- юридикалык корутунду (doc. 16 Кб)