Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

Бишкек шаарынын мэриясы

2020-жылдын « 17 » сентябрь

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ

Бишкек шаарындагы аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын ишин,  ошондой эле коронавирус инфекциясынын (COVID-19) жайылуу кырдаалына байланыштуу чектөөчү иш-аракеттердин колдонууга киргизилиши мезгилинде, Бишкек шаарынын тургундарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамынын 10-беренесине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 22-мартындагы № 93-б буйругуна ылайык Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. “Бишкек шаардык кеңештин 2010-жылдын 20-февралындагы № 151 “Муниципалдык аймактык башкаруулардын иш-аракетин жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө” токтомунун аткарылышынын жүрүшү жана муниципалдык аймактык башкаруулардын иш-аракетин мындан ары жакшыртууга багытталган ченемдик-укуктук актылардын топтомун бекитүү жөнүндө” Бишкек  шаардык кеңештин 2011-жылдын 17-майындагы № 232 токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтомдун 2-тиркемесинде:

  • 11-пункт төмөнкү мазмундагы алтынчы абзац менен толукталсын:

“Шайлоо мөөнөтү 16-1 пунктунда көрсөтүлгөн учурларда өтсө, кварталдык жана үй комитеттердин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары чектөөчү чаралардын алынышына чейин автоматтык түрдө узартылат.”

  • төмөнкү мазмундагы 16-1 пункту менен толукталсын:

“16-1. Жаңы кварталдарды, үй комитеттерди түзүү, кварталдык жана үй комитеттердин мүчөлөрүн шайлоо жана кайра шайлоо боюнча тургундардын жалпы жыйналышы өзгөчө же аскердик абал киргизилген учурда, өзгөчө кырдаал жана чектөөчү чаралар режиминин күчүнүн шартында өткөрүлбөйт.”.

  1. 2020-жылдын 1-мартынан 30-декабрына чейинки мезгилде  шайлоо мөөнөтү өткөн кварталдык жана үй комитеттердин мүчөлөрүнүн шайлоо мөөнөтү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 22-мартындагы № 93-б буйругу менен киргизилген чектөөчү чаралардын алынышына чейин узартылсын.
  2. Ушул токтом 2020-жылдын 1-мартынан тартып колдонулат.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчисине жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы                                 Ж. Б. Абиров

Тиркемелер:

- маалымкат-негиздеме (doc. 19 Кб)

- салыштырма таблица (doc. 25 Кб)