Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

Бишкек шаарынын мэриясы

2020-жылдын «17» июнь

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Борбордун статусу жөнүндө”, “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары тууралуу” мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 8-январындагы № 1 “2020-жылды Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыгына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-январындагы № 26 “Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомуна ылайык, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаардык кеңештин 2018-жылдын 23-ноябрындагы № 81 “Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүн бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун тиркемесиндеги “Түзүмдүк бөлүмдөр бардыгы 436 шт. бирдик мун. кызм.” графада:

- “436” цифралары “506” цифраларына алмаштырылсын;

- графа төмөнкү мазмундагы 20 жана 21-пункттар менен толукталсын:

“20. Кирешелер жана жыйымдар боюнча муниципалдык кызмат”

“21. Жаштар жана балдар иштери боюнча борбор”.

2. Бишкек шаарынын мэриясы ушул токтомдон келип чыккан чараларды кабыл алсын.

3. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын социалдык маселелер боюнча вице-мэрине жүктөлсүн.

Бишкек шаардык  кеңештин төрагасы                  Ж. Б. Абиров

Тиркемелер:

- маалымкат негиздеме (doc. 18Кб)

- салыштырма таблица (doc. 20Кб)