Бишкек шаардык кеңештин депутаты, «Мекеним Кыргызстан» фракциясынын лидери.
21.03.1980-ж. туулган.
Кыргыз.
Билими - жогорку, ОшТУ-финансы-экономикалык факультет.

Бишкек шаардык кеңештин депутаты, «Мекеним Кыргызстан» фракциясы.

16.05.1985-ж. туулган.
Кыргыз.
Эки жогорку билими бар –  ОшМУ – дүйнөлүк тилдер факультети, ОшТУ- ЭУП факультети.

Бишкек шаардык кеңештин депутаты, «Мекеним Кыргызстан» фракциясы.

16.05.1985-ж. туулган.
Кыргыз.
Эки жогорку билими бар –  ОшМУ – дүйнөлүк тилдер факультети, ОшТУ- ЭУП факультети.

Бишкек шаардык кеңештин депутаты, «Мекеним Кыргызстан» фракциясы.

24.04.1983-ж. туулган.
Кыргыз.
Эки жогорку билими бар – «Манас» КТУ,  КУУ – финансы жана кредит.
Мамлекеттик кызматтын III класстагы инспектору.

Бишкек шаардык кеңештин депутаты, «Мекеним Кыргызстан» фракциясы.

17.07.1982-ж. туулган.
Кыргыз.
Билими - жогорку, КРСУ - юриспруденция.