Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор
                                                                  Бишкек шаарынын мэриясы
2018 –жылдын 31- октябры

                                                       

2019-жылга Бишкек шаарынын бюджетин бекитүү жана 2020 - 2021-жылдарга болжолу жөнүндө

         Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин жетекчиликке алып, Бишкек  шаардык  кеңеш

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

         1. 2019-жылга Бишкек шаарынын  бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча 8 431 954,4 миң сом суммада бекитилсин, анын ичинде:

         4 643 795,0 миң сом - шаардык бюджет;

         988 810,5 миң сом - Ленин администрациялык районунун бюджети;

         949 900,8 миң сом - Октябрь администрациялык районунун бюджети;

         890 588,2 миң сом - Биринчи май администрациялык районунун бюджети;

         958 859,9 миң сом - Свердлов администрациялык районунун бюджети.

2. 2020-2021-жылдарга  Бишкек шаарынын бюджетинин негизги  параметрлеринин болжолу жактырылсын:

         1) 2020-жылга кирешелер жана чыгашалар боюнча болжол – 9 147 034,4  миң сом суммада, 2021-жылга  –  9 804 434,4 миң сом суммада;

         2) 2020-2021-жылдарга жактырылган шаардын бюджетинин болжолдук параметрлери, аларды кабыл алууда ар бир конкреттүү мезгилде  такталууга тийиш.

            3. 2019-жылга Бишкек шаарынын  бюджетинин киреше бөлүгү жана 2020 – 2021 - жылдарга болжолу 1, 1-1, 1-2, 1-3 тиркемелерге ылайык булактар боюнча түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.

4.  2019-жылга Бишкек шаарынын бюджеттик мекемелеринин атайын каражаттар боюнча киреше жана чыгаша бөлүктөрү 1-4 тиркемелерге ылайык бекитилсин.

5.  2019-жылга Бишкек шаарынын бюджетинен чыгашаларды жана 2020-2021-жылдарга болжолун каржылоого каражаттар 2, 2-1- тиркемелерге ылайык белгиленсин.

            6. 2019-жылга чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чектеринде жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

         Бюджеттик мекемелерде бош кызмат орундарынын пайда болушу, алардын штаттык санынын өзгөрүшүнө алып келген ченемдик укуктук актыларды  кабыл алынуусу менен байланышкан  корголгон статьяларга каралган суммалардын азайтылышына жол берилет.

         Каражаттын чыгымдалышы жана чыгаша статьяларынын  максаттуу пайдаланылышы үчүн жоопкерчилик бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт.

         7. 2018-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар 2019-жылга Бишкек шаарынын бюджети тарабынан каралган ассигнованиелердин эсебинен жана чектеринде гана компенсациялана тургандыгы белгиленсин.

            8. 2019-жылдын 1-январына карата Бишкек шаары боюнча жүгүртүүдөгү кассалык накталай акча 600,0 миң сом суммада бекитилсин, анын ичинде шаардык бюджет боюнча 200,0 миң сом жана райондук бюджеттер боюнча 100,0 миң сомдон бекитилсин.

            9. 2019-жылга пландык түшүүлөрдөн чегерүүлөрдүн төмөндөгүдөй ченеми бекитилсин:

          1) салык агенти тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы, роялти,  сатуудан салык, чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык, патенттин негизиндеги салык, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлккө салык,  жер салыгы,  калктуу конуштардын таштандыларын ташып чыгаруу үчүн жыйым боюнча:

            -  Ленин администрациялык районуна                           -    46,0%;

         -  Октябрь администрациялык районуна               -    46,9%;

         -  Биринчи май администрациялык районуна       -    20,6 %;

         -  Свердлов  администрациялык районуна            -    41,0 %.

            2) ар кандай салыктар жана жыйымдар, калктуу конуштарда жер ижарасы жана мүлк ижарасы үчүн акы төлөмдөр жана мүлктү ижаралоо үчүн акы, Бишкек шаарынын ЭЭАсынан  салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр  - 100% шаардык бюджетке;

         3) Бишкек шаарынын административдик райондор боюнча муниципалдык администрацияларынын комиссиялары тарабынан  салынуучу жаза пулдар боюнча 100% администрациялык райондордун тийиштүү бюджетине жөнөтүлсүн.

10. Бюджеттик уюмдарга жана мекемелерге атайын каражаттарды казыначылык  тутумунан тышкары пайдаланууга тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100% тиешелүү бюджеттин кирешесине алынат.

11. Бюджеттик уюмдар жана муниципалдык ишканалар тарабынан  максаттуу багыты боюнча пайдаланылбаган Бишкек шаарынын бюджетинин каражаттары тиешелүү бюджеттерге өндүрүп алууга  жатат.

12. Ушул токтом менен бекитилген бюджеттик параметрлерди өзгөртүү зарыл болгондо, ага тиешелүү оңдоолорду  кабыл алганга чейин Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу боюнча аткарылышы мүмкүн.

13. 2019-жылга Бишкек шаарынын бюджетинен каржылануучу мекемелер үчүн төмөндөгүлөр белгиленсин:

         1)      жалпы билим  берүү мектептеринин чарба башчыларына ай сайын  айлык акыларына окуучулардын санына жараша 1 штаттык бирдик эсебинде 2800 сомго чейинки үстөк акы (100 окуучуга чейин – 450 сом, 100дөн 600гө  чейин – 1000 сом, 600дөн 1200гө чейин – 1600 сом, 1200дөн 1800гө  чейин – 2200 сом, 1800дөн жогору – 2800 сом);

         2)      балдар музыкалык мектептердин жаш адистерине ай сайын 500 сом  үстөк акы;

            3)      карылар үйүнүн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунун, «Коломто» муниципалдык мекемесинин жана «Ардагер» шаардык геронтологиялык борборунун, Зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам көрсөтүү борборунун кызматкерлеринин айлык акысына 1 кызматкерге ай сайын 1650 сом эсебинде үстөк акы;

            4)      Бишкек шаарынын мэриясынын социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын социалдык кызматкерлеринин айлык акысына 1 кызматкерге ай сайын 4000 сом эсебинде үстөк акы;

            5)      Бишкек шаарынын мэриясынын маданият башкармалыгынын үйлөмө аспап, симфониялык оркестрлеринин, элдик аспаптар оркестринин, «Семетей», «Доор», «Сувенир» ансамблдеринин, «Кыргыз руху» фольклордук ансамблинин жана «Акак» комузчулар ансамблинин кызматкерлеринин, Бишкек шаардык драмалык театрынын негизги жана инженердик - техникалык  персоналынын айлык акысына 1 кызматкерге  ай сайын  2500 сом эсебинде үстөк акы;

6)      билим берүү жана маданият уюмдарынын борборлоштурулган бухгалтерияларынын кызматкерлерине айлык акыга ай сайын 3000 сомдон үстөк акы;

            7)      шаардык маанидеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерине ай сайын айлык акыга төмөндөгүдөй үстөк акы:

            мэриянын, шаардык кеңештин жетекчилерине 1000 сомдон;

         материалдарды сактоо кызматынын кызматкерлерине 2000 сомдон;

шаардык бюджеттен каржылануучу түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн  жетекчилерине жана кызматкерлерине, мэриянын, шаардык кеңештин башка кызматкерлерине, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек башкармалыгынын кызматкерлерине жана башкаруу органдарын тейлеген айдоочуларга  4000 сомдон;

            муниципалдык аймактык башкармалыктардын кызматкерлерине, жергиликтүү бюджеттин эсебинен күтүлүүчү Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча Мамлекеттик салык  кызматы башкармалыгынын жергиликтүү жана салыктык эмес төлөмдөрдү контролдоо  боюнча бөлүмүнүн начальнигинин орун басарына жана кызматкерлерине 3000 сомдон.

            8)      райондук маанидеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин айлык акысына төмөндөгүдөй ай сайын үстөк акы:

         администрациялык райондор боюнча муниципалдык администрациялардын жетекчилерине 1000 сомдон;

         райондук билим берүү борборлорунун, райондук социалдык  өнүктүрүү башкармалыктарынын, финансы органдарынын жана муниципалдык администрациялардын  аппаратынын,  МСКБнын жергиликтүү салыктар жана жыйымдар боюнча бөлүмдөрүнүн  кызматкерлерине жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен күтүлүүчү Мамлекеттик салык кызматынын райондук башкармалыктарынын  (мындан ары- МСКБ) начальниктеринин орун басарларына  3000 сомдон;

            9)      райондук аскер комиссариаттарынын кенже тейлөөчү, техникалык жана аскердик - учеттук персоналдарынын айлык акыларына  ай сайын 500 сомдон үстөк акы;

            10)     билим берүү, социалдык коргоо, маданият, спорт уюмдарынын башка кызматкерлеринин айлык акыларына 1 кызматкерге ай сайын 1000 сом  эсебинде үстөк акы;

            11)     саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлеринин айлык акыларына төмөндөгүдөй ай сайын үстөк акы:

            дарыгерлерге, орто жана башка персоналга  бир ставкага 1000 сом эсебинде, бирок  1 кызматкерге  1000 сомдон ашык эмес суммада;

         кенже  медициналык  персоналга  бир ставкага 1500 сом  эсебинде, бирок 1 кызматкерге  1500 сомдон ашык эмес суммада;

Бишкек шаарынын тез медицина борборунун  сутка бою иштеген оперативдүү бөлүмүнүн кызматкерлерине, чакырууга чыгуу бригадасынын фельдшерлерине жана санитарларына 1 кызматкерге  2500 сом эсебинде;

         тез кечиктирилгис жардам көрсөтүү кызматынын дарыгерлерине жана педиатр-дарыгерлерине, дарыгер-неонатологдорго, дарыгер-реаниматологдорго, дарыгер-анестезиологдорго, дарыгер-комбустиологдорго 1 кызматкерге  4000 сом эсебинде;

            12)     Билим берүү башкармалыгынын медициналык - педагогикалык комиссиясынын методисттеринин айлык акыларына 1 кызматкерге 1500 сом эсебинде ай сайын үстөк акы;

         13)     шашылыш медицинанын автомашиналарынын айдоочуларынын айлык акыларына 1 кызматкерге 2000 сом эсебинде ай сайын үстөк акы.

            14. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен күнүнө тамактандырууга төмөндөгү ченемдер белгиленсин:

            1) мектепке чейинки билим берүү уюмдарында:

         3 жашка чейинки курактагы балдар үчүн  - 29 сом, 

         3 төн 7 жашка чейинки курактагы балдар үчүн  -  30 сом;

         2) акыл-эс жана дене-бой өсүшүндө кемчиликтери бар балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында  - 60 сом, балдар сутка бою болгон топтордо – 80,0 сом;

         3) кургак учук менен ооруган балдар үчүн бала бакчада - 95 сом;

         4) жалпы билим берүү уюмдарындагы жетим балдар жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 5 - 7-класстагы балдары үчүн  -  14 сом;

         5) жалпы билим берүү уюмдарындагы 1 - 4-класстардын балдары үчүн       - 14 сом;

         6)      жалпы билим берүү уюмдарындагы акыл-эс жана дене-бой өсүшүндө кемчиликтери бар балдар үчүн - 28 сом;

         7)      Балдарды социалдык адаптациялоо борборунда, Балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунда, «Айданек» жашы жете элек балдарды реинтеграциалоо борборунда, Октябрь районунун № 71 орто мектеп интернатындагы интернаттык топтордо жана  № 1 гимназия - интернатында - 110 сом;

         8)      ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн шаардык реабилитациялык борборунда - 60 сом;

         9)      жатып калган оорулуулардын ысык тамагына - 60 сом;

         10)     белгилүү жашаган орду жок адамдарды тамактандырууга - 35 сом;

         11)     мектеп алдындагы лагерлердеги аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарын тамактандырууга  -  44 сом.

            15.     Жергиликтүү бюджеттин эсебинен күнүнө медикаменттерге төмөнкү  ченемдер белгиленсин:

1)      Балдарды социалдык адаптациялоо борборунда, Балдарды жана жаштарды реабилитациялоо борборунда, «Айданек» жашы жете элек балдарды реинтеграциалоо борборунда 12,80 сомго чейин;

         2)      шаардык реабилитациялык борборунда мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн  0,55 сомго чейин;

         3)      белгилүү жашаган орду жок адамдар  үчүн 12,50 сомго чейин.

16.     2019-жылга төмөнкү  чыгашалар  бекитилсин:;

1)      жалпы билим берүү уюмдарында аскерге чакырууга чейин даярдык боюнча жетекчинин бир ставкасын күтүүгө;

            2)      Бишкек шаарынын тез медицина борборунун «медициналык кызматкердин депозитине» 40,0 штаттык бирдикке бир дарыгерге айына 6000 сом эсебинде жана   үч жыл иштеп бүткөндүгү боюнча бир орто медициналык кызматкерге ай сайын 5000 сом;

         3)  Бишкек шаарынын жаңы конуштарында жана Шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасында, балдарга дарылоо  алдын-ала жардам көрсөтүүнү камсыздоочу "Бишкек шаарынын врач-педиатрынын депозитине” үч жыл иштеп бүткөндүгү боюнча бир дарыгерге айына 5000 сом эсебинде;

         4)      Биринчи май районунун «Коломто» муниципалдык мекемесин  күтүүгө;

         5)      Ленин, Октябрь администрациялык райондору боюнча 2 кечки жалпы билим берүү мектебин жана Свердлов администрациялык районунун № 35 жана 94 жалпы билим берүүчү мектептеринин алдында кечки класстарды күтүүгө;

            6)      SOS – Герман Гмайнер орто мектебинин, Бишкек шаарынын балдар айылынын SOS – бала бакчасынын чыгымдарын төлөөгө;

         7)      «Сезим» кризистик борборунун, «Оберег» реабилитациалык борборунун, «Бириккен-Кол» аутист балдардын ата-энелеринин коомдук бирикмесинин, «Биринчи балдар хосписи» коомдук кайрымдуулук фондусунун коммуналдык  кызмат көрсөтүүлөр үчүн  чыгымдарын төлөөгө;

            8)      Бишкек шаарынын согуштун,  Куралдуу Күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын ардагерлер жана оорук эмгекчилер кеңешинин  чыгымдарын төлөөгө;

            9)      зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам көрсөтүү  борборун  күтүүгө;

            10)     Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын                           23-июлундагы № 336 «Билим берүү уюмдарынын болжолдуу типтүү штаттарын бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп таануу жөнүндө» токтому менен бекитилген типтүү штаттардан сырткары киргизилген кошумча штаттык бирдиктерди, 3-тиркемеге ылайык 590,5 штаттык бирдик санында кызмат орундарын күтүүгө;

            11)     Бишкек шаарын жана жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүүгө, ошондой эле шаардык жана аймактык маанидеги обьекттерди (социалдык, коомдук, коммуналдык, инженердик инфраструктарлар,  тургундардын жалпы үлүштүк менчиктерин)  түзүүгө, өнүктүрүүгө, калыбына келтирүүгө жана  реабилитациялоого жана жергиликтүү коомчулуктун өз алдынча башкаруусунун ар түрдүү формаларын өнүктүрүүгө,  алардын  коомдук активдүүлүгүн жогорулатууга жана коммуналдык  жана башка   жашоо тиричилик маселелерин өз алдынча чечүүгө жөндөмдүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө колдоо көрсөтүүгө багытталган дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды берүүгө;

         12)     «Мурас-Ордо» конушунун балдарын Аламүдүн районунун Степное айылынын «Келечек» мектебине ташууну уюштурууга;

         13)     Бишкек шаарынын билим берүү мекемелеринде «Жаш мугалим депозити» программасын ишке ашырууга;

         14)     Октябрь администрациялык районунун № 34 атайын көмөкчү мектебиндеги  акыл-эс жана дене-бой өсүшүндө кемчиликтери бар балдар үчүн  узартылган күн топторуна  тарбиячылардын 5,0 ставкасын күтүүгө;

         15)     карыздарын төлөөгө жана милдеттемелерин аткарууга шаардык бюджеттен Бишкек шаарынын администрациялык райондоруна өткөрүп берилүүчү каражаттар боюнча;

         16)     балансында кезметтик (кызматтык) автомашиналары жок муниципалдык аймактык башкармалыктарга айына 100 литрден бензин сатып алууга;

         17) райондордун муниципалдык аймактык башкармалыктарынын балансында турган жүк ташуучу автомашиналардын айдоочуларын күтүүгө;

         18)     райондук МСКБнын начальниктеринин орун басарларын, райондук МСКБнын жергиликтүү салыктар жана жыйымдар боюнча бөлүмдөрүнүн  60,0 штаттык бирдигин,  Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча ири салык төлөөчүлөрдү контролдоо  боюнча МСКБнын начальнигинин орун басарын  жана Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча  ИСТК МСКБнын жергиликтүү жана салыктык эмес төлөмдөрдү контролдоо  боюнча бөлүмүнүн 5,0 штаттык бирдигин  күтүүгө.

            17.     Кварталдык, үй комитеттеринин жана аксакалдар сотторунун төрагаларына  келишимдик негизде  4-тиркемеге ылайык ай сайын акы төлөө белгиленсин.

            18.     Аксакалдар сотторунун мүчөлөрүнө  келишимдик негизде квартал сайын 250 сомдон акы төлөө белгиленсин.

            19.     «Алга-Бишкек футбол клубу» муниципалдык  мекемесинин футболчуларына ай сайын 20 000 сом өлчөмүндө стипендия белгиленсин.

            20.     5-тиркемеге ылайык, «Алга-Бишкек футбол клубу» муниципалдык  мекемесинин кызматкерлерине кызматтык маяна  белгиленсин.

         21. 6-тиркемеге ылайык, “Алтын-Булак пансионаты”  муниципалдык  мекемесинин кызматкерлерине кызматтык маяна  белгиленсин.

22.     Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, аппараттардын, өз алдынча бөлүмдөрдүн жана башка мекемелердин кызматкерлерине жергиликтүү бюджеттин эсебинен сыйлык акы  берүү жана кызматтык эмгек акыларын жана аларга үстөк акыларды белгилөө  укугу Бишкек шаарынын мэринде сакталсын.

23.     Бишкек шаарынын мэриясына:

1) Бишкек шаарынын бюджетине кошумча  каражаттарды тартуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2008-жылдын 10-ноябрындагы № 618 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында муниципалдык баалуу кагаздарды чыгаруунун, жайгаштыруунун,  жүгүртүүнүн жана тындыруунун тартиби жөнүндө” жобого ылайык муниципалдык баалуу кагаздарды чыгаруу зарылчылыгына жараша  жүргүзүүгө уруксат берилсин.

  1. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларынын реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

         26.     Ушул токтомдун аткарылышын  контролдоо  Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Ж.Б. Абировго  жана  Бишкек шаарынын мэри А. Э. Суракматовго  жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы

 

Бишкек шаардык кеӊештин «2019-жылга Бишкек шаарынын бюджетин бекитүү жана 2020-2021-жылдарга болжолу жɵнүндɵ» токтомунун долбооруна

юридикалык корутунду

          Бишкек шаардык кеӊештин «2019-жылга Бишкек шаарынын бюджетин бекитүү жана 2020-2021-жылдарга болжолу жɵнүндɵ» токтомунун долбоорун карап чыгып, бул кɵрсɵтүлгɵн токтомдун долбоору Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык иштелип чыккандыгын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбегендигин билдиребиз.

КР Финансы министрлигинин Бишкек башкармалыгынын начальниги                                                                                И.Аденов

Приложения:

2019-жылга Бишкек шаарынын бюджетинин долбооруна жана 2020-2021-жылдарга болжолуна маалым кат - негиздеме

Бишкек шаарынын 2019-жылга бюджетинин долбооруна жана2020-2021-жылдарга болжолуна түшүндүрмө кат

Приложения