Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

2019-ж. 16-июнь

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдарына ылайык, Бишкек шаардык кеңеш токтом кылат:

1. Бишкек шаардык кеңештин 2007-жылдын 9-июлундагы № 339 «Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участокторду берүү тартиби жөнүндө» жана «Бишкек шаарында жеке менчик турак жай куруу үчүн жер участокторун алууга жарандардын кезектүүлүгүн түзүү тартиби жөнүндө» жоболорун бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөндөгү өзгөртүүлөр киргизилсин:

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Бишкек шаарында жеке турак жай куруу үчүн жер участокторду берүү тартиби жөнүндө жобого:

- 4-пункттун тогузунчу абзацы төмөндөгү редакцияда берилсин:

«ыйгарым укуктуу орган  - тийиштүү администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы.»;

- 43-пункт «токтомун» деген сөзгө чейин «муниципалдык администрациясынын» деген сөздөр менен толукталсын.

2. Ушул  токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын Ченемдик укук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына жана Бишкек шаарынын вице-мэри А.Э. Алымкуловго жүктөлсүн.

Бишкек шаардык  кеңештин төрагасы            Ж.Б. Абиров

Тиркемелер:

- Маалымкат-негиздеме (doc. 23Кб)

- Юридикалык корутунду (doc. 13Кб)

- Салыштырма таблица (doc. 25Кб)