Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

                                                                                                                                                              Долбоор

Бишкек шаарынын мэриясы

                                                                                  2019-жылдын “___”_______

 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 115-беренесине ылайык  Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

         1. Бишкек шаардык кеңештин 2019-жылдын  19-мартындагы  №93  «Бишкек  шаарынын  2019-жылга бюджетин бекитүү жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө» токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-пунктундагы «8 538 622,5»,   «4 699 350,7»,  «1 012 285,6»,   «939 796,3»,  «912 777,8», «974 412,1» деген цифралар тиешелүүлүгүнө жараша «8 811 793,7»,   «4 964 240,7»,  «1 015 353,4»,   «939 655,7»,  «915 574,9», «976 969,0» деген цифраларга алмаштырылсын;

        2) 12 пунктунда:

      - 6-пунктчасы төмөндөгүдөй мазмундагы сөздөр менен толукталсын:

“кызматкерлерине” деген сөздөн  кийин “2019-жылдын 1-июлуна чейин” деген сөздөр менен,   “сомдон” деген сөздөн кийин “2019-жылдын 1-июлунан тартып 5000 сомдон”, деген сөздөр  менен;

     -  7-пунктчасынын  төртүнчү абзацы төмөндөгүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

 “2019-жылдын 1-июлунан тартып  бул органдардын кенже жана техникалык тейлөө персоналына 6000 сомдон”;

         - 8-пунктчасынын  үчүнчү абзацы төмөндөгүдөй мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

“2019-жылдын 1-июлунан тартып  бул органдардын кенже жана техникалык тейлөө персоналына 5000 сомдон”;

        3) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун  1,  1-1, 1-2, 1-3, 1-4-тиркемелери  ушул токтомдун  1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4-тиркемелерине  ылайык редакцияда баяндалсын;

         4) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 2,  2-1-тиркемелери ушул токтомдун 2, 2-1-тиркемелерине ылайык редакцияда баяндалсын.

          5) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 7-тиркемеси ушул токтомдун 3-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

         2. Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалардын  негизги топтору, кичи топтору боюнча өзгөртүлгөн  көрсөткүчтөр ушул токтомдун 4-тиркемесине ылайык бекитилсин.

3. Бишкек шаарынын мэриясына  жергиликтүү бюджеттен каржыланган бюджеттик мекемелердин Бишкек шаарынын мэриясынын  2019-жылдын 6-майындагы №107-б буйругуна ылайык  мамлекеттик сатып алууларды өткөрүүнүн жыйынтыгында үнөмдөлгөн  каражаттарын “Бишкекасфальтсервис” муниципалдык ишканасына  багыттоого уруксат берилсин.

          4. Ушул токтом 2019-жылдын 1-майынан тартып күчүнө кирет.

         5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо  Бишкек шаардык кеңештин экономика, бюджет жана финансы боюнча  туруктуу комиссиясынын төрайымына жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэрине жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы    Ж. Абиров

Тиркемелер:

- Бишкек шаарынын 2019-жылга бюджетинин өзгөртүүлөрүнө маалымкат-негиздеме (doc., 27Кб)

- Бишкек шаарынын 2019-жылга бюджетинин өзгөртүүлөрүнө тиркемелер (xlxs. 221Кб)

2019-жыл 31-май