Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

Бишкек шаарынын мэриясы

2019-жылдын “___”___

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө багытталган жергиликтүү жамааттардын долбоорлорун каржылоону уюштурууну  оптимизациялоо максатында, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесине ылайык Бишкек шаардык кеңеш  токтом кылат:

1. Бишкек шаардык кеңештин 2009-жылдын  2-декабрындагы №114 “Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө багытталган жергиликтүү жамааттардын долбоорлорун каржылоону уюштуруу жөнүндө” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

         1) 1-пунктунун бешинчи абзацында:

-  мамлекеттик тилдеги тексте “Бишкек шаарынын” деген сөздөрдөн кийин “жергиликтүү өз алдынча башкаруунун” деген сөздөр менен толукталсын;

- “гранттык комиссиясынын” деген сөздөрдөн кийин “типтүү” деген сөз менен толукталсын;

2)  жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 1-тиркемесине:

- биринчи абзацындагы “Бишкек шаарынын мэриясы” деген сөздөр “Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 3-пунктунун үчүнчү  абзацы алып салынсын;

- 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7-пункттар күчүн жоготту деп  табылсын;

-  “Тараптардын юридикалык  дареги жана  башка реквизиттери”  главасында:

“Бишкек шаарынын мэриясы” деген сөздөр “Администрациялык район боюнча  Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

“720000” цифра жана “Чүй проспекти, 166” деген сөздөр алып салынсын;

3) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун  2-тиркемесинин 5-пункту күчүн жоготту деп  табылсын;

4) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 3-тиркемесине:

6-пунктунун үчүнчү абзацында “Бишкек шаардык Мэриясы” деген сөздөр “Администрациялык район боюнча  Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 4-тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

6) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 5-тиркемесине:

- 10-пункт “Тастыктоочу” деген сөздүн алдында “Алдын-ала” деген сөз менен толукталсын, “3 уюмдан жеткирүүчүлөрдөн (подрядчик) кем эмес” деген сөздөр алып салынсын;

         - 11, 12 жана 14-пункттар күчүн жоготту деп табылсын.

         2. Бишкек шаардык кеңештин 2009-жылдын 2-декабрындагы №115 "Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен Бишкек шаарынын      өнүгүүсүнө багытталган жергиликтүү жамааттардын долбоорлорун    каржылоо тартиби жөнүндө" жана "Бишкек шаарынын жергиликтүү өз     алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясы жөнүндө" жоболорду                            бекитүү тууралуу” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

         1) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген “Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен Бишкек шаарын өнүктүрүүгө багытталган жергиликтүү жамааттардын долбоорлорун каржылоо тартиби жөнүндө” жобого:

         - 3-пунктуна:

биринчи абзацындагы “Бишкек шаарынын мэриясы” деген сөздөр “Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

жетинчи абзацында “Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттиги (мындан ары агенттик) тарабынан "Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясы жөнүндө" Жобого ылайык ушул максаттарга багытталган каражаттарынын эсебинен” деген сөздөр “Администрациялык райондор боюнча  Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациялары тарабынан” деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 5-пунктунда:

пункттун бардык тексти боюнча ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү “Бишкек шаарынын мэриясы” деген сөздөр тийиштүү жөндөмөлөрдөгү “Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

алтынчы абзацында “Агенттик” деген сөз “Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

сегизинчи абзацында “Бишкек шаарынын мэриясы” деген  сөздөр алып салынсын;

он бешинчи абзац алып салынсын;

2) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген “Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясы жөнүндө" жобого:

- 1- пунктунда:

биринчи абзацынын биринчи сүйлөмү төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“Гранттык комиссия  администрациялык район боюнча  Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын чечими менен Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясынын  типтүү курамына ылайык түзүлөт.”;

үчүнчү абзацында:

“Бишкек шаарынын мэриясынын” деген сөздөр алып салынсын;

“Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек башкармалыгынын”, “Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттигинин” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек шаарынын  району боюнча аймактык башкармалыгы, администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

мамлекеттик тилдеги тексте “каржылоосуна катышкан” деген сөздөрдөн кийин “эл аралык уюмдардын жана донорлордун” деген сөздөр менен  толукталсын;

бешинчи абзацы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясынын  жыйналышы, гранттык комиссиянын тизмедеги курамынын көпчүлүгү катышкан учурда укуктуу (кворум) деп  эсептелет”;

- 2-пунктунда:

пункттун бардык тексти боюнча:

ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү “Бишкек шаарынын мэриясы” деген сөздөр тийиштүү жөндөмөлөрдөгү “Администрациялык район боюнча  Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү “Агенттик” деген сөз тийиштүү жөндөмөлөрдөгү “Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы” деген сөздөргө алмаштырылсын;

бешинчи абзацындагы “Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттигинин базасында (мындан ары - Агенттик”) деген сөздөр алып салынсын;

он жетинчи абзацындагы мамлекеттик тилдеги тексте “№1 формасына” деген сөздөр “белгиленген форма боюнча” деген сөздөргө алмаштырылсын;

он тогузунчу – жыйырма экинчи абзацтар алып салынсын;

жыйырма үчүнчү абзацында биринчи сүйлөм алып салынсын;

жыйырма тогузунчу абзацында “Агенттиктин эксперттеринин” деген сөздөр “администрациялык райондор боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрацияларынын тийиштүү  адистеринин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

отуз экинчи абзацында “аймактык депутаттык топтор” деген сөздөр алып салынсын;

- 3- пункт күчүн жоготту деп табылсын.

3. Бишкек шаарынын мэриясы ушул токтомдун тиркемесине ылайык администрациялык райондор боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациялары тарабынан гранттык комиссиянын  курамын  бекитүү боюнча иштерди  уюштурсун.

4. Бишкек шаарынын администрациялык райондорунун башчылары  жергиликтүү жамааттардын долбоорлорунун конкурстарын даярдоо жана өткөрүү, жеңүүчүлөрдү каржылоо жана  долбоорлорду ишке ашырууга  мониторинг жүргүзүү боюнча иштерди уюштурушсун.

5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек шаарынын райондору боюнча аймактык башкармалыктары  ушул токтомдон келип чыккан иш-чараларды каржылоону администрациялык райондор боюнча  Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациялардын бюджетинде дем берүүчү (үлүштүк) гранттарга карата каралган каражаттардын эсебинен  камсыздашсын.

6. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана   Кыргыз Республикасынын  ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн  Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

7. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин  бюджет жана финансы боюнча (Н.А.Кулматова), жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштер боюнча (Ч.З.Жумалиев) туруктуу комиссияларына жана  Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри А.К.Бакетаевге жүктөлсүн.

Бишкек шаардык  кеңештин төрагасы                                  Ж.Б. Абиров

Тиркеме:

- Маалымкат-негиздеме (doc.17Кб)

- Салыштырма таблица (doc.105Кб)

- Юридикалык корутунду (PDF 65Кб)

-Финансылык корутунду (PDF 73Кб)