Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Долбоор

Бишкек шаарынын мэриясы

2019-жылдын “___”_______

Тышкы көрктөндүрүү, шаар жолдорун, бак-дарактарды күтүү чөйрөсүндөгү ченемдерди жана талаптарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү максатында Бишкек шаардык кеӊеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Депутаттардын Бишкек шаардык кеӊешинин 2009-жылдын 30-июнундагы №77 “Бишкек шаарын көрктөндүрүү эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген расмий тилдеги Бишкек шаарын көрктөндүрүү эрежелерине:

1.1-пунктунда:

 •  “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси” деген сөздөр менен алмаштырылсын;
 • “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө” деген сөздөр “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

1.5-пунктунда, 1.7-пунктунун экинчи абзацында, 13.6-пунктунда:

 • “Бишкек шаарынын мэриясынын Турак жай-коммуналдык чарба жана жашоо тиричиликти камсыздоо тутуму башкармалыгы” (мындан ары ТЖКЧжЖКТ башкармалыгы) деген ар түрдүү жөндөмөдөгү сөздөр  “коммуналдык чарбаны башкаруу чөйрөсүндөгү Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы” деген сөздөр менен тийиштүү жөндөмөдө алмаштырылсын;

1.6-пунктунда, 1.7-пунктунун алтынчы абзацында, 3.3-пунктунун 3.3.6-кичи пунктунда, 4.3-пунктунда, 4.3-пунктунун 4.3.2-кичи пунктунда, 4.4-пунктунун 4.4.6-кичи пунктунда, 4.9, 4.10, 8.53-пункттарында, 10.3-пунктунун 10.3.1-кичи пунктунда, 10.4-пунктунун 10.4.10-кичи пунктунда, 10.9, 10.26, 13.1, 13.6-пункттарында:

- “Бишкек шаарынын жашылдандыруу курулуш” муниципалдык ишканасы” (“Бишкекжашыл курулуш” МИ”) деген ар түрдүү жөндөмөдөгү сөздөр “жашылдандыруу чөйрөсүндөгү Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы” деген сөздөр менен тийиштүү жөндөмөдө алмаштырылсын;

1.7.-пунктунун сегизинчи абзацында,8.27-пунктунун экинчи абзацында,8.28-пунктунун биринчи жана үчүнчүабзацтарында, 8.29-пунктунда:

 • ар кандай жөндөмөдөгү “Үгүт”  Жарнама-маалыматтык агенттиги“ (мындан ары - Үгүт”  ЖМА”) деген ар түрдүү жөндөмөдөгү сөздөр “жарнак чөйрөсүндөгү Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы” деген сөздөр менен тийиштүү жөндөмөдө алмаштырылсын;
  1.  

үчүнчү абзацы:

- “жоопкерчилик” деген сөздөн кийин “жана контролдоо” деген сөздөр менен толукталсын;

- “шаардын аймагында” деген сөздөн кийин “жер казуу жумуштарын жүргүзүү” деген сөздөр менен толукталсын;

- жетинчи абзацтагы “Чүй-Бишкек-Талас айлана чөйрөнү коргоо региондор аралык башкармалыгы” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Бишкек шаары боюнча регион аралык башкармалыгы” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

1.8-пункт төмөндөгүдөй редакцияда баядалсын:

“Жергиликтүү өз алдынча башкарууоргандарынын комиссиялары Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык бузуулар жөнүндө иштерди карашат жана жаза чарасын салышат”.

 1.  

“Бишкек шаарынын ИИББнын ЖКККБ органдары берет” деген сөздөр “мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган берет” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

 1.  

“бул кызматтарды” деген сөздөрдөн кийин “Бишкек шаардык кеӊеш тарабынан бекитилген тарифтер жана чогултуу ченемдерине ылайык эсептерди көрсөтүү менен” деген сөздөр менен толукталсын;

- 2.14-пунктундагы:

“1,5” цифрасы “1,1” цифрасы менен алмаштырылсын;

2.30-пункт төмөндөгү мазмундагы 2.30.1. кичи пункту менен толукталсын:

“2.30.1. КТКны ташып чыгаруу боюнча адистештирилген ишкана - менчигинин түрүнө карабастан, белгиленген тартипте өз иш-аракеттерин жүзөгө ашыруучу, Бишкек шаарынын аймагында КТКны чогултуу жана ташып чыгаруу боюнча кызматтарды көрсөтүүгө укугу бар юридикалык же жеке жак (Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы менен келишим)”;

 • 3.3.-пункттун 3.3.2-кичи пункту төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“3.3.2. Керектөөчүлөрдөн таштандыны чыгаруу үчүн төлөм КТТны чыгаруу боюнча адистештирилген ишканалар тарабынан алынат:

- калк үчүн - Бишкек шаардык кеӊеш тарабынан бекитилген тарифтерге ылайык түзүлгөн келишимдерге ылайык;

- чарба жүргүзүүчү субъекттер үчүн - Бишкек шаардык кеӊеш тарабынан бекитилген тарифтерге жана чогултуу ченемдерине(түзүү) жана Бишкек шаарынын аймагындагы чарба жүргүзүүчү субъекттер, мекемелер, уюмдар үчүн катуу тиричилик таштандыларынын көлөмдөрүн эсептөө тартибине ылайыктүзүлгөн келишимдерге ылайык.”;

- 3.10-пункт төмөндөгү мазмундагы  экинчи абзац менен толукталсын:

“Контейнерге оңой күйүүчү жана жарылуучу буюмдарды, суюк калдыктарды, медициналык калдыктарды, ири өлчөмдөгү жана курулуш калдыктарын, кыктарды, күлдөрдү, бактардын кыркылган элементтерин, ошондой эле айлана-чөйрө үчүн коркунуч келтирүүчү бардык товарларды жана калдыктарды таштоого тыюу салынат”;

 3.12-пунктунда:

 “10 күндө бир жолу” деген сөздөр “жылына эки жолу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

 3.15-пункттун жетинчи абзацында:

 “райондук администрациялардын тийиштүү бөлүмдөрү жана” деген сөздөр алынып салынсын;

  8.2- пункт төмөндөгү мазмундагы төртүнчү жана бешинчи абзацтар менен толукталсын:

“- көк майсан бөлүгүнө жана атайын бөлүнгөн жерден тышкары жерге инерттик материалдарды чогултууга тыюу салынат.

Төмөндөгү жерлерде түкүрүүгө тыюу салынат:

- көчөлөрдө,  тротуарларда, аянттарда, сейил бактарда, гүл бакчаларда жана башка  коомдук жерлерде;

 - ведомстволук тийиштүүлүгүнө жана менчигинин түрүнө карабастан бардык деңгээлдеги билим берүү уюмдарынын,  эс алуу уюмдарынын аймактарында;

- ведомстволук тийиштүүлүгүнө  жана менчигинин түрүнө карабастан саламаттык сактоо мекемелеринин аймактарында;

-базарлар жана соода комплекстеринин аймактарында;

- темир жол жана автобекеттердин аймактарында;

- автомобилдерге май куюу станцияларынын аймактарында;

- кинотеатрларда, театрларда, спорттук жайларда жана ареналарда, цирктерде, концерттик залдарда жана маданият жана спорт уюмдарындагы башка жабык жайларында;

- китепканаларда, көргөзмө залдарда, аудиторияларда (лекциялык жайларда;

- шаардык, шаарлар аралык автобустардын, маршруттук таксилердин жана шаардык автотранспорттун салондорунда;

- лифттерде;

- менчигинин түрүнө карабастан калкка кызмат көрсөтүлүүчү бардык жумуш жайларында;

- суу объекттеринин аймактарында;

- турак үйлөрдүн подъезддеринде жана ага   жанаша аймактарда;

- мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ээлеп турган имараттарга жана жайларга жанаша аймактарда”;

 8.5- пункт төмөндөгү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

“Ишканалардын, чарба жүргүзүүчү субъекттердин, жеке турак үйлөрдүн, сауналардын, мончолордун мештерине отун катары өндүрүш калдыктарын (тигүү өндүрүшүнүн, автомобиль майларын, лак-сыр материалдарын) желим, каучук, айнек буюмдарын (бөтөлкөлөр, банкалар жана башкалар), резиналарды (автомобиль дөңгөлөктөрү, камералары жана башкалар) өрттөөгө тыюу салынат”;

 1.  
 •  “коллектордук-дренаждык тармактарда” деген сөздөрдөн кийин “инженердик инфраструктуранын тармактарына, анын ичинде бул тармактардын коргоо зоналарына” деген сөздөр менен толукталсын;

 8.12-пункт төмөндөгү мазмундагы  экинчи абзац менен толукталсын:

“шаардын чектериндеги көк майсандарда, гүл бакчаларда, токойлордо, суулардын жана көлмөлөрдүн жайылмаларында үй жандыктарын жана айыл чарба жаныбарларын сейилдетүүгө жана жаюуга тыюу салынат”

8.24-пункт төмөндөгү редакцияда берилсин:

“8.24. Курулуштун тапшырыкчысы жашылдандыруу чөйрөсүндөгү Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы менен жашылдандыруунун жана сугаттын схемаларынын долбоорлорун (арык иррригация тармагы, суу түтүк менен сугаруу, тамчылатып сугаруу) макулдашууга, аймактарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу жана аларды талаптагыдай тартипке келтирүү боюнча долбоордо каралган бардык иштерди аткаруу менен объектти эксплуатациялоого тапшырууну камсыздоого милдеттүү.

Бул талап сакталбаган учурда, жашылдандыруу чөйрөсүндөгү Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча жумуштарды курулуштун тапшырыкчысы менен макулдашуусуз өз алдынча жүргүзөт жана курулуш тапшырыкчысы акыларды төлөө үчүн аткарылган иштер үчүн эсеп көрсөтөт.”;

8.27-пункттун биринчи абзацы:

 “жарыктандыруу таянычтарына” деген сөздөрдөн кийин “троллейбус линиялары үчүн таянычтарга” деген сөздөр менен толукталсын;

8.31. пункт төмөндөгү редакцияда берилсин:

“8.31. Жаңы объекттерди курууга архитектуралык-пландоо шарттарын берүүдө жана долбоордук документтерди макулдашууда “Бишкекбашкырхитектура” МИси куруучуну чектеринин так чегин көрсөтүү менен бөлүнгөн аймакты камтууну жана жанаша жайгашкан аймакты көрктөндүрүүнү эске алуу менен (жашылдандыруу, сугаруу, брусчатка же асфальт төшөө) тышкы жарыктандырууну жасоого милдеттендириши керек.”;

8.32-пункттун үчүнчү абзацында:

“турак үйлөрдүн подъезддери” деген сөздөр алынып салынсын

8.53. пункт төмөндөгү мазмундагы 8.53.1-8.53.7- кичи пункттары менен толукталсын:

“8.53.1 Коллектордук-дренаждык тармактардын сакталышы жана өз убагында тазаланышы үчүн жоопкерчилик төмөнкүлөргө жүктөлөт:

- муниципалдык аймактар боюнча өтүүчү бардык коллектордук-дренаждык тармактар боюнча – жашылдандыруу чөйрөсүндөгү Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органына;

- жеке жана юридикалык жактарга пайдаланууга же жеке менчигине өткөрүлүп берилген жер участоктору боюнча өтүүчү коллектордук-дренаждык тармактар боюнча – ошол жеке жана юридикалык жактарга.”

8.53.2. Кыртыштык жана жаан сууларынын талаптагыдай агышын камсыз кылууга мүмкүндүк берген шаардык аймак боюнча өтүүчү курама коллекторлор жана коллектордук-дренаждык тармактар (ачык жана жабык), жайгашкан жерине карабастан үзгүлтүксүз тазаланып жана талаптагыдай абалда күтүлүп турушу керек.

8.53.3. Төмөндөгүлөргө тыюу салынат:

- коллектордук-дренаждык тармактарга таштандыларды, өндүрүш жана керектөө калдыктарын таштоого;

- ажатканалардан, мончолордон жана башка объекттерден коллектордук-дренаждык тармактарга канализациялык агындыларды уюштурууга;

- жүндөрдү жууганга жана терилерди чылоого;

- малдарды, үй канаттууларын жаюуга, балык жана башка жандыктарды багууга;

- белгиленген тартипте бөлүнүп берилген жер участогунун чегинен тышкары коллектордук-дренаждык тармактардын тосмолорун курууга жана орнотууга;

- коллектордук-дренаждык тармактарда, ошондой эле коллектордук-дренаждык тармактардагы санитардык коргоо зоналарында ар кайсы багыттагы объекттерди курууга.

8.53.4. Коллектордук-дренаждык тармактардын санитардык коргоо зоналары (КЧжЭ 77 3-п. №2.06.03-85 ылайык) коллектордук-дренаждык тармактын ар бир тарабынан 7 метр аралыкта орнотулат. Тар келген шарттарда коргоо зонасы коллектордук-дренаждык тармактын бир тарабына орнотулат.

8.53.5. Аймагында коллектордук-дренаждык тармак өтүүчү жеке жана юридикалык жактар, аймактарды, турак үйлөрдү жана чарба жүргүзүүчү объекттерди суу каптоо коркунучу туулган учурда, коллектордук-дренаждык тармактарды тазалоо боюнча иштерди өз алдынча уюштуруу мүмкүнчүлүгү жок болгондо, тийиштүү жумуштарды аткаруу үчүн коллектордук-дренаждык тармактарга  жашылдандыруу чөйрөсүндөгү  Бишкек шаарынын мэриясынын  ыйгарым укуктуу  органынын  адистештирилген техникасынын киришин жана кызматкерлеринин жеткиликтүү болушун камсыз кылууга тийиш.

8.53.6. Коллектордук-дренаждык тармактардын санитардык коргоо зоналарында жайгашкан жана ушул токтом кабыл алынганга чейин эксплуатацияга киргизилген объекттердин ээлери, жанаша жайгашкан, бекитилген, бөлүнүп берилген аймактарда коллектордук-дренаждык тармактарды тазалоону жана күтүүнү камсыз кылууга милдеттүү.

8.53.7. Коллектордук-дренаждык тармактарда курулган, ошондой эле коллектордук-дренаждык тармактардын санитардык коргоо зоналарында курулган (жайгаштырылган, орнотулган), зарыл болгон уруксат  документтери жок объекттер бузулууга тийиш”.

10.4-пунктунда:

- 10.4.2-кичи пунктундагы “30” жана “50”  деген  цифралар тийиштүү түрдө “40” жана “60” деген  цифраларга алмаштырылсын;

- 10.4.3-кичи пункт төмөндөгү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

“Температура 30 жана андан жогору болгон шарттарда гүлзарларды сугаруу күн сайын 8.00гө чейин жана 20.00дөн кийин жүргүзүлөт”.

- 10.4.7- кичи пункт  “аларды” деген сөздөн кийин “үзгүлтүксүз” деген сөз менен толукталсын.

 10.5-пунктунда:

- 10.5.4-кичи пункту  төмөндөгү мазмундагы төртүнчү, бешинчи жана алтынчы абзацтар менен толукталсын:

“Кырккандан кийин бактын кыркылган жерлери бакча чайыры менен же майдын негизиндеги сыр менен иштетилиши керек.

МАБдын, ТЖЭШнын аймагындагы өскөн бутактарды кесүү, авариялык бак-дарактарды кыюу, ошондой эле ташып чыгаруу баланс кармоочунун эсебинен жүргүзүлөт.

Бак-дарактарды кыюу Бишкек шаарынын муниципалдык менчигинде турган бак-дарактарды жана ирригацияны бузуу жана көчүрүп отургузуу тартиби жөнүндө жобого ылайык жүргүзүлөт, ошондой эле бак-дарактарды жана ирригацияны бузууда, көчүрүп отургузууда жана жок кылууда компенсациянын наркы Бишкек шаардык кеңеш тарабынан бекитилет”

- төмөндөгү мазмундагы 10.5.8 – 10.5.10-кичи пункттар менен толукталсын:

“10.5.8. Бардык кыркылган жыгач материалдары (бактар, бутактар, бадалдар) акт боюнча жашылдандыруу чөйрөсүндөгү  Бишкек шаарынын мэриясынын  ыйгарым укуктуу  органы тарабынан атайын бөлүнгөн жерлерге чогултулушу керек.

10.5.9. Кыркылган жыгач материалдарын чогултуу үчүн адистештирилген жер, зыянкечтерди жайылтуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган санитардык, өрткө каршы ченемдерге жана талаптарга ылайык келиши керек. Адистердин (фитопатологдун, энтомологдун) сунуштарына ылайык санитардык тазалап иштеп чыгуу үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турушу керек.

10.5.10. Чогултулган материал, бак дарактардын зыянкечтерин аныктоо предметине карата адистер тарабынан эсепке алынууга, инвентаризацияланууга,  дайыма текшерилип турууга тийиш”.

10.6-пункттун 10.6.3-кичи пункту төмөндөгү мазмундагы төртүнчү жана бешинчи  абзацтар менен толукталсын:

“Зыянкечтерге жана ооруларга чалдыккан бактар өскөн жерлерде жалбырактарды түшкөндөн кийин тырмоо жана жок кылуу үчүн ташып чыгаруу керек.

Шаардын аймагында өз иш-аракеттерин жүзөгө ашыруучу жеке жана юридикалык жактар, башка чарба жүргүзүүчү субъекттер, анын ичинде жеке турак үйлөрдүн, турак жана турак эмес жайлардын ээлери 10 метр радиустагы жанаша жайгашкан аймактагы чөптөрдү жана көк майсандар бөлүгүн чабуу жүргүзүүгө милдеттүү”.

 10.9-пункт:

 “Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча мамлекеттик инспекция” деген сөздөрдөн кийин “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция” деген сөздөр менен толукталсын”.

10.10-пунктунун экинчи абзацындагы “жалбырак” деген сөз алынып салынсын.

10.15-пункт  “кийин” деген сөздөн кийин “гана” деген сөз менен толукталсын.

10.22-пункт төмөндөгү мазмундагы абзац менен толукталсын:

“Гүлзарларды, көк майсандарды жашылдандыруу үчүн, көчөттөрдү отургузуу үчүн, оранжереяларда жана питомниктерде отургузулуучу  материалдарды өстүрүү үчүн пайдаланылуучу өсүмдүктөр кыртышы зыянкечтердин личинкаларынын жана бактериялык, грибоктук оорулардын жок экендигине карата экспертизадан өткөрүлүшү керек”.

 10.24- пункт:

“сактоо менен” деген сөздөрдөн кийин “белгиленген тартипте инженердик инфраструктура тармактарынын ээлери менен макулдашылган” деген сөздөр менен толукталсын”.

төмөндөгү мазмундагы абзац менен толукталсын:

“Жабык тамыр тутуму менен көчөттөрдү отургузуу боюнча жумуштар иш графигине жараша 25 градустан жогору эмес жана 15 градустан кем эмес аба температурасында жылдын бардык мезгилинде жүргүзүлүшү мүмкүн”.

 10.25-пункт “кайыңдын” деген сөздөн кийин, “эмендин” деген сөз менен толукталсын.

 10.26-пунктундагы “жана  айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы  тармагындагы ыйгарым укуктуу орган” деген сөздөр алынып салынсын.

10-28-пунктунда:

 “инженердик коммуникацияларга жана  аларга жакын өөрчүгөн тамырлуу тутумдагы бадалдарды отургузууга, көк майсандарды тигүүгө тыюу салынат” деген сөздөр “Инженердик инфраструктура тармактарында жана алардын коргоо зоналарында дайыма сугаруу тутуму менен бактарды жана бадалдарды отургузууга, көк майсандарды тигүүгө колдонуудагы курулуш ченемдерине жана эрежелерине ылайык тыюу салынат” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

-10.28-пункт:

 төмөндөгү мазмундагы абзац менен толукталсын:

“Шаардын магистралдык жана борбордук көчөлөрүндө теректерди отургузууга тыюу салынат.

төмөндөгү мазмундагы 10.28.1 абзац менен толукталсын:

“10.28.1. Тигинен жашылдандыруу үчүн колдонулуучу конструкциялар көп жылга чыдамдуу жана өрткө туруктуу материалдардан аткарылышы керек. Фасадга конструкцияны бекиткен жерлерде жашылдандырылуучу объекттин тышкы тосмолорунун корголушун камсыз кылуу керек.

Кампалардын, өндүрүш жана турак жай имараттарынын чатырындагы жашылдандырылган жана көрктөндүрүлгөн объекттерди түзүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен макулдашылууга тийиш”.

10.31-пункт төмөндөгү редакцияда берилсин:

“Бактарды жана бадалдарды отургузуу жана алып салуу боюнча иштердин алкагында бак-дарактардын санын тактоо максатында жокко чыгарылган жана жаңы көчөттөрдү эсепке алуу менен жылдын жыйынтыктары боюнча маалыматтар муниципалдык мүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү Бишкек шаарынын мэриясыныныйгарым укуктуу органына аткарылган иштер жөнүндө билдирүүлөр берилиши керек”.

10.33-пункт төмөндөгү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

“Инженердик инфраструктура тармактарында жана үй алдындагы аймактардын коргоочу зоналарында, бул тармактардын ээлеринин макулдугусуз, туруктуу сугаруу тутуму менен бактарды, бадалдарды, көк майсандарды отургузууга тыюу салынат”.

 11.3-пунктунда:

- пункттун экинчи абзацындагы “коргоону” деген сөз “коргоо иш-чараларын жүргүзүүнү” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- пункттун тогузунчу абзацындагы “10” деген  цифра “7” деген цифрага алмаштырылсын;

12.4-пунктунда:

- экинчи абзацындагы  “эки күн” деген сөз “жети жумуш күнү” деген деген сөздөр менен алмаштырылсын;

төмөндөгү мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:

“Республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каржылануучу инженердик инфраструктура тармактарын, жолдорду оңдоо жана (же) реконструкциялоо боюнча жумуштарды жүргүзүүдө, бул тармактарда же алардын коргоо зоналарында түздөн түз турган бактарды жана бадалдарды алып салуу зарылчылыгы болгон учурда, бузулуучу бак-дарактардын калыбына келтирүүчү наркы алынбайт”.

13.1-пунктунда жана 13.6-пунктунун үчүнчү абзацында:

“Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык менчик башкармалыгы” деген ар түрдүү жөңдөмөдөгү сөздөр“муниципалдыкмүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы” деген тийиштүү жөндөмөдөгү сөздөргө алмаштырылсын

13.2- пунктунда:

- үчүнчү абзацы  “курамын” деген сөздөн кийин “(бактын паспорту)”  деген сөздөр менен толукталсын;

- “ошондой эле” деген сөздөн кийин “электрондук картага киргизүү менен” деген сөздөр менен толукталсын;

14.3-пунктунда:

-  “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 488-беренесине” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 70-беренесине” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

14.4-пункт төмөндөгү редакцияда берилсин:

“14.4. Бактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыйгандыгы же  алардын өсүүсүн токтотуу деңгээлде зыян келтиргендиги үчүн кызмат адамдары жана жарандар Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 147-беренесине, же Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 288-беренесине ылайык жазык жоопкерчилигине тартылат”.

Жеке жана юридикалык жактар ирригациялык тутумду күтүү жана эксплуатациялоо эрежелерин бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 180-беренесине ылайык жоопкерчилик тартышат.

Жеке жана юридикалык жактар сууну бөлүштүрүү эрежелерин жана суу пайдалануу эрежелерин бузгандыгы үчүн  Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 181-беренесине ылайык жоопкерчилик тартышат.

14.5-пунктундагы:

 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 164, 216-беренелерине” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 146 жана  119-беренелерине” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

14.6-пунктундагы:

  “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 487-беренесине” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 66-беренесине” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

14.7-пункт төмөндөгү редакцияда берилсин:

“14.7. Белгиленбеген жерлерде тиричилик таштандыларын жана буюмдарды ыргыткандыгы жана өрттөгөндүгү, түкүргөндүгү үчүн кызмат адамдары жана жарандар Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 71-беренесине ылайык жоопкерчилик тартышат”.

2. Депутаттардын Бишкек шаардык кеӊешинин 2009-жылдын 30-июнундагы №77 “Бишкек шаарын көрктөндүрүү эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтому  ушул токтомдун тиркемесине ылайык  редакциядагы мамлекеттик тилдеги текст менен толукталсын

3. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана  Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине  киргизүү үчүн  Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

4.  Бул токтомдун аткарылышын контролдоо  Бишкек шаардык кеңештин турак жай-коммуналдык чарба, отун энергетикалык комплекс, транспорт, коммуникациялар жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына (Ж.М.Салымбеков)  жана Бишкек шаарынын вице-мэри Р.А.Сарпашовго жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Абиров Ж.Б.

Эрежелер (doc. 171Кб)

Салыштырма таблицасы (doc. 59Кб)